.
.

Quảng Nam: Lễ nhập tự chùa Trà Long


Chiều ngày Rằm tháng 9 ÂL (15-10-2016), tại chùa Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã trang nghiêm diễn ra lễ nhập tự. Theo đó, ĐĐ.Thích Quảng Tú, Tăng chúng chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ) đã được thỉnh cử chính thức là người hướng dẫn tâm linh, tín ngưỡng cho bà con Phật tử tại địa phương.

Quang lâm chứng minh có TT.Thích Phước Hưng, UV BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Thăng Bình; TT.Thích Phước Chấn, trụ trì chùa Hòa An, TP.Tam Kỳ; cùng chư tôn đức trong BTS PG huyện Thăng Bình; chư Tăng Ni các trú xứ và đông đảo Phật tử, thân hữu và chính quyền sở tại tham dự.

Tại buổi lễ, Phật tử Nguyễn Văn Ánh, Trưởng ban Hộ tự chùa Trà Long, cung đối trước chư tôn đức chứng minh dâng thư thỉnh nguyện, nói lên nỗi niềm ước ao của Phật tử muốn có vị trụ trì để dắt dìu đạo hữu chăm lo Phật sự, tu học chánh pháp. Giờ đây mong muốn đó đã thành hiện thực, toàn thể Ban Hộ tự và Phật tử chùa Trà Long hứa tuân thủ theo mọi sự chỉ dạy của Thầy.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ nhập tự, ĐĐ.Thích Quảng Tú, đã dâng lời phát nguyện đầy quyết tâm làm tròn vai trò của sứ giả Như Lai, tuân thủ hiến chương của Giáo hội và luật pháp của nhà nước, tích cực hành đạo tại vùng đất này. Đại đức nhận thấy mình tuổi đời còn non trẻ, đạo hạnh chưa dày, kinh nghiệm Phật sự còn non kém, bày tỏ tâm nguyện mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý cấp Giáo hội, chính quyền địa phương và đồng bào Phật tử các giới hộ trì.

TT.Thích Phước Hưng ban đạo từ khuyến tấn ĐĐ.Thích Quảng Tú và quý đạo hữu Phật tử cố gắng duy trì và phát huy ngôi nhà Phật pháp lợi lạc hữu tình. Thượng tọa kêu gọi Ban hộ tự, Phật tử chùa Trà Long chung tay Hộ trì Tam bảo bằng hành động cụ thể là hộ trì cho Đại đức Thích Quảng Tú hoàn thành Phật sự quan trọng của mình.

Chùa Trà Long được thành lập năm 1960, tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ban đầu có tên là Vứt Trà Long, sau đổi tên thành Niệm Phật Đường Trà Long. Năm 2000, Giáo hội chính thức công nhận là chùa Trà Long và khởi công trùng tu xây dựng ngôi chánh điện, tường rào cổng tam quan khang trang, đáp ứng nhu cầu tu học lễ bái của bà con Phật tử địa phương.

Được sự giới thiệu của BTS PG huyện Thăng Bình, cũng như sự đồng thuận của các cấp chính quyền. ĐĐ.Thích Quảng Tú, sinh năm 1991, xuất gia tu học tại chùa Hòa An, Tp.Tam Kỳ, tốt nghiệp lớp Cao đẳng Phật học khóa III trường Phật học Quảng Nam, đã phát nguyện về đây, chính thức nhập tự trước sự tha thiết thỉnh cầu của Phật tử địa phương để chăm lo Phật sự, hướng dẫn bà con Phật tử tu học theo Chánh pháp.

Dịp này, chùa Trà Long cũng phát nguyện cầu siêu chư hương linh tiền bối hữu công và thí thực âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nhật Quang – Ban TTTT PG Quảng Nam