.
.

Chuyên mục: Lịch Sử- Tư Liệu, Phật Giáo Quốc Tế, Sự kiện, Theo dòng lịch sử

Tổng hợp Thông điệp đại lễ Phật đản của Tổng thư kí liên hợp quốc Từ năm 2002~2018

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc là một ngày lễ hội mang tính văn hóa và nhân văn ở tầm mức quốc tế của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Quá trình hình thành của...

Phật giáo sau thời Hai Bà Trưng

Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I (sau Dương lịch) là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thực hiện chức...

Tính cách kế thừa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập từ Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước vào cuối năm 1981. Đến nay Giáo hội đã hoàn thành cơ cấu tổ...

Tiến trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam (Kỳ 2)

Sau ngày 30-4-1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, giang san quy về một mối. Trong bối cảnh như vậy, đó là điều kiện thuận lợi cho Phật giáo VN tiến hành...

Kì 1: Những dấu ấn trên con đường vận động thống nhất Phật giáo VN

LTS. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) được thành lập vào ngày 7-11-1981 tại Hà Nội, là kết tinh trí tuệ và nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sau...