.
.

Quảng Nam: Chùa Phước Trung xây dựng ngôi chính điện


Chùa Phước Trung là một trong gần 15 cơ sở Phật giáo của Điện Bàn được thành lập sau ngày đất nước độc lập. Chùa được BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ra quyết định thành lập vào năm 2014, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo của đồng bào Phật tử địa phương, cơ sở ban đầu mượn tạm nhà ông Hồ Viết Bổng (thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) làm nơi sinh hoạt, lễ bái, tu học.

Thuận duyên đã đến, với sự gia hộ của Tam Bảo, sự phát tâm dũng mãnh của tín đồ Phật giáo tại xã Điện Trung, nhất là gia đình của ông Phạm Văn Tô, cũng như được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi. BTS PG thị xã Điện Bàn lập thủ tục hồ sơ xin phép xây dựng ngôi chánh điện chùa Phước Trung trên lô đất có tổng diện tích 4.164 m2  tại thôn Nam Hà 2.

Hiện nay, chùa đang tiến hành từng bước xây dựng các hạng mục để sớm hoàn thành ngôi Bảo điện, đáp ứng được nguyện vọng và sự mong chờ của đạo hữu, phật tử nơi đây.


 
SC. Trung Tựu