.
.

Bến Tre: Khai mạc Đại giới đàn Tâm Quang


Quang lâm chứng minh có HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT. Thích Thiện Pháp – PCT.HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự TW; HT. Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban Kiểm Soát TW GHPGVN; HT.Thích Minh Thông – UVTT.HĐTS Phó trưởng ban Tăng sự TW kiêm tuyên Luật sư Đại Giới Đàn Tâm Quang, chư tôn đức VPII.TWGH; HT. Thích Nhựt Tấn – Uỷ viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, BTS các tỉnh Long An, Trà Vinh…, cùng Chư tôn đức BTS.GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Đại diện chính quyền: ông Đào Văn Tựu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Bến Tre; ông Võ Văn Hai – Trưởng ban tôn giáo Dân tộc – UBMT TQVN tỉnh Bến Tre và các Ban nghành đoàn thể tỉnh, Tp. Bến Tre, P.2, P.5, P.6…

Về phía Chư Ni có: NT. Thích nữ Như Đức – Phó Phân Ban Ni giới TW GHPGVN; NT. Thích nữ Như Ngọc – Phó Ban Trị sự – kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Được biết Đại giới Đàn Tâm Quang được diễn ra trong 4 ngày,  từ ngày 24 – 27 tháng 4 năm 2016 ( Nhằm ngày 18,19,20,21 tháng 03 năm Bính Thân).

Giới đàn Tăng: chùa Viên Giác – p.5, TP. Bến Tre. Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân – p.6, Tp.Bến Tre. Tổng số giới tử Tăng là 188 trong đó:

Đại giới đàn kỳ này có 139 giới tử thọ Tỳ kheo, 49 giới tử thọ Sa Di Tỳ Kheo Ni có 44 giới tử, Thức Xoa Ma Na có 51giới tử, Sa Di Ni có 23 giới tử. Tổng số giới tử Tăng và Ni trong giới đàn kì này là 306 vị.

Sau Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận từ Đại giới đàn: 

 

Tác bạch cung nghinh Chư tôn đức quang lâm dự lễ


Cung nghinh Chư tôn đức quang lâm hội trường


 

Chư tôn giáo phẩm niệm Phật cầu gia hộ


Niềm hân hoan của giới tử tham dự lễ khai mạc


Đại Biểu Chính Quyền tham dự

Điều phối chương trình buổi lễHT. Thích Nhựt  Tấn – Trưởng BTC đọc diễn từ khai mạc Đại Giới Đàn Tâm Quang

 

Thường Trực HĐTS GHPGVN Chư Tôn giáo phẩm BTS TP.HCM, BTS các tỉnh – Tp, Chính quyền tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng 

 

TT. Thích Quảng Tâm- Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An tặng hoa chúc mừng


 

HT. Thích Lệ Linh – Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre – Phó BTS Đại giới đàn  Cung tuyên tiểu sử cố Đại Lão HT. Thượng Tâm hạ Quang 


HT . Thượng Như hạ Niệm – Giáo thọ A Xà Lê đàn Giới thay lời Hội đồng Thập Sư ban Đạo từ sách tấn Giới tử .HT . Thích Thiện  Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban Đạo từ trong buổi Lễ khai mạc .


Cung an chức sự giới sư

HT . Thích Huệ Tấn – Phó BTS . GHPGVN Tỉnh Bến Tre – Phó BTC Đại Giới đàn thay lời BTC – Ban kiến đàn đọc lời Cảm tạ .


 

Buổi lễ khai mạc thành tựu tốt đẹp


Hồng Yến – An Tường