.
.

Xây dựng giảng đường, Ni xá chùa Hòa Tiên


 

nixa4.JPG
Chư Hòa thượng chứng minh thực hiện nghi thức động thổ xây dựng


Chùa Hòa Tiên được xây dựng từ năm 1965, do thời gian phong hóa, chùa đã xuống cấp trầm trọng, nhu cầu về một giảng đường và Ni xá ngày một bức thiết. Được lãnh đạo giáo hội và các cấp chính quyền cho phép, nhân ngày húy nhật NS.Thích nữ Diệu Hiền, chùa tổ chức lễ đặt đá.

SC.Thích nữ Thanh Phương, trụ trì chùa Hòa Tiên cho biết, dự kiến tổng kinh phí xây dựng hơn 5 tỷ đồng, kết cấu công trình gồm một dãy nhà kiên cố, 3 tầng lầu, mái lợp ngói, diện tích sử dụng hơn 1.000m2, thời gian thi công trong hai năm.

nixa5.JPG
Chư Ni chùa Hòa Tiên tác bạch cúng dường

Dịp này, Phật tử phát tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, chư tôn đức chứng minh ban đạo từ, tán dương công đức Phật tử và nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ, khánh chúc Phật sự được Tam bảo hộ trì, sớm thành tựu viên mãn.

 Thanh Nam