.
.

TT-Huế: Khai đạo giới tử Đại giới đàn Giác Phong


 

1a.jpg
Cung thỉnh Hòa thượng Tuyên Luật sư


Trước toàn thể giới tử trang nghiêm và chí thành cầu giới vân tập tại Tuyển Phật đường – chánh điện tổ đình chùa Báo Quốc, Hòa thượng Tuyên Luật sư đã chỉ giáo các giới tử về những điều thiết yếu trong hành trang của người xuất gia. 

Theo đó, Hòa thượng bày tỏ: “Chư Tôn đức trong hàng Thập sư vô cùng hoan hỷ khi ngôi Tăng bảo giờ đây sắp có thêm những thành viên mới để cùng chung sức nối dài đạo mạch của Đức Thế Tôn. “Bằng vào tâm trân quý và thương mến, Thầy mong các con sẽ được đón nhận Giới pháp một cách trọn vẹn nhất. Như sa mạc đón nhận mưa rào! Muốn được vậy, các con phải biết trân quý Giới luật, phải thiết tha cầu thọ, càng hiểu chân giá trị của Giới luật thì sự đón nhận mới trọn vẹn và sau này lại càng biết giữ gìn, thực hành Giới càng được nghiêm mật. 

4.jpg
HT.Thích Giác Quang, Tuyên Luật sư khai đạo giới tử Tỳ-kheo


“Phải hiểu Tịnh giới của Phật là ngăn chặn sự buông lung và tránh tạo tác ác nghiệp, khi tham-sân-si tự do phát khởi sẽ đưa chúng ta đi vào đọa lạc trầm luân. Cái tự do không có Giới luật ấy đã biến chúng ta trở thành kẻ nô lệ cho tham dục, kẻ bị ràng buộc bởi sân hận và chìm đắm trong ngu si”. 

Hòa thượng nhấn mạnh. Hòa thượng nhắn nhủ đến các giới tử, rằng phải bằng vào niềm thiết tha tri ân và đền ân mà cố công tu trì, mỗi mỗi phải tịnh hóa thân tâm. Trong thời ác trược này biết bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu cám dỗ, nếu rời chiếc phao Giới luật, thì sẽ bị trầm mình trong khổ đau và nuối tiếc. 

5.jpg
Giới tử Tỳ-kheo lắng lòng nghe lời của Hòa thượng Tuyên Luật sư


Hòa thượng Tuyên luật sư cũng đã nhắc nhở các giới tử phải nỗ lực sám hối, lấy tâm thiết tha cầu giới như giữa sa mạc đón mưa rào một cách trọng vẹn. Nhân đây. Hòa thượng nhắc lại hành trạng của Tổ sư Giác Phong – khai sơn tổ đình Báo Quốc, về công hạnh của ngài đối với Phật giáo Đàng Trong. 

1.jpg
HT.Thích Chơn Hương khai đạo giới tử Sa-di


Cũng trong hôm nay, HT.Thích Chơn Hương, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã khai đạo giới tử cho các giới tử Sa-di. HT.Thích Khế Chơn Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Chánh chủ đàn khai đạo giới tử cho các giới tử thọ tại gia Thập thiện, Bồ-tát giới. 

2.jpg
HT.Thích Khế Chơn khai đạo giới tử tại gia


Trong ngày thứ hai của Đại giới đàn, chư tôn đức Hội đồng Tam sư Thất chứng tác pháp Yết-ma hoan hỷ sự thỉnh cầu của giới tử phát tâm thọ Sa-di giới, tấn đàn truyền trao giới pháp đến các vị giới tử Sa-di. 

7.JPG
Giới tử tại Tuyển Phật đường Báo Quốc
6.JPG

Giới tử Sa-di thọ y

 

20.JPG
Giới tử Thập thiện, Bồ-tát tại gia giới


Tại Giới trường Ni viện Diệu Đức, chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni đã tấn đàn cho 97 Giới tử Sa-di-ni và 98 giới tử Thức-xoa-ma-na. Tối nay, các giới tử Tỳ-kheo hành trì nghi thức sám hối, trì tụng luật Tỳ-ni, Sa-di thập giới, Cảnh sách văn, Luật Oai nghi dưới sự chứng minh và giám sát của Ban Kiến đàn.

 

Quảng Điền