.
.

TP.HCM: Khai mạc Hội nghị kỳ 4 khóa VII Trung ương GHPGVN


Chứng minh và tham dự hội nghị có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Giác Nhường. HT.Thích Chơn Thiện, đồng Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN cùng chư tôn đức HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức HĐTS, ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, TP.HCM có dự hiện diện của  các ông: Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành quận 3 sở tại… tham dự hội nghị.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, hội nghị cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát hội nghị. 

Tại hội nghị HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu khai mạc đã ghi nhận những thành tựu các công tác Phật sự trong năm 2015 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Tăng Ni, Phật tử và bạn bè trên thế giới.  Trung ương Giáo hội tin tưởng với truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tất cả Tăng Ni sẽ phát huy tăng phong phẩm hạnh, trưởng dưỡng đạo tâm tăng cường đạo lực; tinh tấn để thành tựu tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ, giữ vững đời sống nội tâm, giữ gìn bản chất của đệ tử Phật trước sự cám dỗ về cuộc sống vật chất. Nhất là giữ gìn những giá trị tốt đẹp của truyền thống, bảo tồn, phát huy văn hóa Phật giáo đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; thể hiện sự văn minh, tiến bộ của người đệ tử Phật trong một xã hội văn minh, tiến bộ.

HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu khai mạc

Muốn làm được việc này thì vai trò của các thành viên Giáo hội, trụ trì Tự viện, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện có một vị trí vô cùng quan trọng trong định hướng việc tu học cho Tăng Ni hậu học; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Giáo hội một cách sâu rộng đến các Tự viện, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN trong nước cũng như ở nước ngoài.Tại Hội nghị này, thông qua bản báo cáo Phật sự năm 2015 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của Giáo hội, Tôi hy vọng rằng Chư Tôn đức và quý vị đại biểu, bằng trách nhiệm của mình sẽ thẳng thắn góp ý trong tinh thần xây dựng. Những ý kiến quý báu, những giải pháp thiết thực và ý thực cộng đồng trách nhiệm của Quý Liệt vị sẽ giúp cho Giáo hội hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đã đề ra, làm tiền đề tiến đến Đại hội VIII.

Hội nghị đã nhất trí suy tôn HT.Thích Chân Thiện và HT.Thích Trí Quảng được lên ngôi vị Phó pháp chủ GHPGVN.

HT.Thích Thiện Nhơn tặng hoa chúc mừng HT.Thích Chơn Thiện được suy tôn 
vào ngôi vị Phó Pháp chủ GHPGVN

Ông Lê Bá Trình tặng hoa chúc mừng HT.Thích Chơn Thiện được suy tôn Phó Pháp chủ HĐCM

Sau phần tặng hoa chúc mừng hội nghị của các bộ, ban, ngành T.Ư, TP.HCM, HT.Thích Thiện Nhơn đã giới thiệu nhị vị Hòa thượng: HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS suy tôn vào chức danh trong Ban Thường trực HĐCM GHPGVN. HT.Thích Đức Nghiệp đã lấy biểu quyết, toàn thể hội nghị nhất trí suy tôn nhị vị Hòa thượng lên ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

Ông Lê Bá Trình tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Tiếp đó, đại diện Ủy ban trung ương MTTQVN đã đọc quyết định và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc” đến chư hòa thượng, thượng tọa, Ni trưởng là ủy viên, nguyên ủy viên của Ủy ban T.ƯMTTQVN gồm: HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Danh Nhưỡng, HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Đức Thanh, HT.Thích Giác Toàn, TT.Thích Minh Hiền và NT.Thích nữ Ngoặt Liên.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc" đến Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN. Chư tôn giáo phẩm nhận Kỷ niệm chương của Ủy ban TƯMTTQ VN

Tại hội nghị, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thư ký HĐTS  trình bày báo cáo thành tựu Phật sự năm 2015 của GHPGVN và 13 ban, viện T.Ư.

Theo đó, năm 2015 là năm thứ ba Giáo hội triển khai chương trình hoạt động 5 năm nhiệm kỳ (2012 – 2017) mà Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã đề ra. Giáo hội đã hoàn tất tổ chức Giáo hội cấp tỉnh, thành trong cả nước 63/63 đơn vị hành chính tỉnh, thành phố.

TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thư ký HĐTS  trình bày báo cáo thành tựu Phật sự năm 2015

Giáo hội đã triển khai nhiều Phật sự quan trọng và đạt kết quả tốt đẹp như: Thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội; Hội nghị Tăng sự toàn quốc; Hội thảo Hoằng pháp tỉnh Điện Biên, 5 tỉnh Tây nguyên, Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội thảo Trúc Lâm Yên Tử “Hội tụ và lan tỏa” tại Quảng Ninh; Hội thảo khoa học Thiền phái Tào Động Việt Nam và quần thể di tích Nhẫm Dương giá trị lịch sử, văn hóa và Phật giáo tại Hải Dương; Ban Văn hóa Trung ương triển lãm pháp phục tại chùa Yên Phú, Hà Nội; Tổ chức và thực hiện các đại lễ Phật giáo, lễ kỷ niệm, cầu an, cầu siêu…

Ban hành Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2559, Thông bạch an cư kiết hạ; Vận động ủng hộ cúng dường công đức phí cho các hoạt động của Giáo hội; Vận động cứu trợ đồng bào bị động đất tại Nepal, đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai, học sinh nghèo hiếu học; tham dự và tổ chức Đại lễ Phật đản tại các nước Đông Âu; Đại lễ Vesak tại Thái Lan, Hội nghị Sakyadhita lần thứ 14, diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ 4; thăm hữu nghị Liên minh Phật giáo Lào; 

Đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chức sắc tôn giáo bạn thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Tết nguyên đán, Đại lễ Phật đản; đón tiếp các đoàn ngoại giao, các tổ chức Phật giáo nước ngoài thăm hữu nghị GHPGVN và nhiều Phật sự quan trọng khác.

Những thành quả đạt được trong năm 2015 của Giáo hội đã khẳng định vị thế của GHPGVN đối với dân tộc, tạo uy tín, niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện do nhiều yếu tố khách quan nên một số chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, Ban, Viện được đề ra nhưng việc thực hiện chưa đạt kết quả cao. Việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của Tăng Ni, Phật tử tại một vài Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành còn nhiêu khê, chưa đạt được kết quả.

TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN đại diện Ban Thư ký HĐTS trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016 của GHPGVN và 13 ban, viện T.Ư.

Theo đó, chương trình hoạt động Phật sự năm 2016, GHPGVN đề ra 12 chương trình trọng điểm về tổ chức và hành chánh như: Ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cung thỉnh Thánh tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông về tôn thờ tại Chùa (trụ sở Phật giáo tỉnh, thành phố) theo từng địa phương trong cả nước; kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN; kế hoạch tổ chức Diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng một năm cộng đồng Asean;

Hỗ trợ Ban Tăng sự Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2015; trao đổi thông tin, hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các tổ chức Phật giáo quốc tế; Hỗ trợ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội xây dựng đề án mở lớp đào tạo cho Tăng Ni sinh nước ngoài; Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ VII;

Ban Thư ký HĐTS hỗ trợ các bước nhằm tiến hành khởi công xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ; giải quyết các vấn đề được đặt ra tại các Hội nghị giao ban, trình Ban Thường trực HĐTS chỉ đạo thực hiện; Tổ chức phái đoàn đến thăm, làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành để chia sẻ thông tin Phật sự, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của địa phương, phổ biến các chủ trương của Trung ương Giáo hội; Cùng nhân dân hưởng ứng ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của 13 Ban, Viện T.Ư cũng được trình bày tại hội nghị.

Tại hội nghị, TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội – GHPGVN trình bày báo cáo cuộc họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. 

TT.Thích Huệ Thông, thay mặt Ban Thư ký HĐTS trình bày tóm tắt đề án tổ chức lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2016). Theo đó, từ tháng 4-2016 đến tháng 10-2016, GHPGVN sẽ tổ chức nhiều sự kiện chào mừng: thuyết pháp, hội thảo, hoa đăng, triển lãm…

Đại diện cho lãnh đạo Nhà nước, Ô.Lê Bá Trình đã phát biểu chúc mừng Hội nghị, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể Chư tôn đức giáo lãnh đạo GH. và nghi nhận, tán thán công đức của chư tôn đức HĐCM, HĐTS  đã có những đóng góp thiết thực, luôn phát huy truyền thống yêu nước gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; Ông đã gửi lời chúc mừng chư tôn đức HĐCM, HĐTS một năm mới đại hoan hỷ, an lạc cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Trần Tấn Hùng đã chúc mừng nhị vị Hòa thượng vừa được suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN. Qua báo cáo tổng kết công Phật sự năm 2015, chương trình Phật sự nam 2016 và thực tiễn hoạt động của GHPGVN cho thấy năm qua Giáo hội đã có nhiều hoạt động căn bản, thiết thực và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Những thành tựu đó đã đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhân đây, thay mặt Ban tôn giáo CP, ông cung ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của GHPGVN trong năm 2015.

Buổi chiều, lúc 14 giờ Hội nghị tiếp tục làm việc theo chương trình nghị sự của các Ban, Viện T.Ư;

 Xin giới thiệu hình ảnh phiên Khai mạc Hội nghị:

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm Hội trường

Nghi thức niệm Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ

Đại diện lãnh đạo Nhà nước, Ban tôn giáo và các Ban ngành

 

 

TT.Thích Thiện Thống dẫn chương trình Hội nghị

Ban chứng minh và chủ tọa

Chư tôn đức Tăng tham dự hội nghị

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

Ban trị sự các tỉnh, thành phố

 

 

 

Chư tôn đức Phân ban Ni giới

Chư tôn đức Phật giáo Nam tông

 

 

Chủ tọa đoàn đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng

 

 

 

 

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS trình quyết định suy tôn ngôi vị Phó pháp chủ

HT.Thích Đức Nghiệp thay mặt Đức Pháp Chủ ấn chứng suy tôn nhị vị Hòa thượng phó Pháp Chủ

Chủ tọa đoàn và Đại biểu niệm Phật ấn chứng

Hòa thượng phó Pháp chủ đón nhận hoa chúc mừng

 

Đại diện UB MTTQ VN công bố quyết định tặng kỷ niệm chương

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc" đến chư tôn Hòa thượng

 

 

 

Chủ tọa đoàn điều hành Hội nghị

TT.Thích Đức Thiện trình bày báo cáo thành tựu Phật sự năm 2015 của GHPGVN

 

Quang cảnh Hội nghị kỳ 4 khóa VII GHPGVN

TT.Thích Thiện Thống trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016 của GHPGVN

TT.Thích Thanh Quyết trình bày báo cáo Cuộc họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIII

 

TT.Thích Huệ Thông, thay mặt Ban Thư ký HĐTS trình bày tóm tắt đề án tổ chức lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN

 

 

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu đúc kết phiên Khai mạc hội nghị