.
.

Quảng Trị : Lễ bổ nhiệm trú trì chùa Đại Áng


Ngày 14/03/2016, nhằm ngày 6/02/Bính Thân. Ban Trị Sự GHPGVN TP Đông Hà, trang nghiêm tổ chức lễ bổ nhiệm Đại Đức Thích Tín Giải trụ trì chùa Đại Áng.Quang lâm chứng minh buổi lễ; Hòa Thượng Thích Trí Hải Thành Viên HĐCM-GHPGVN. Trụ trì Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang; Hòa Thượng Thích Thiện Tấn. UVHĐTS-GHPGVN. Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Đông Hà; Hòa Thượng Thích Chánh Huyền Phó Trưởng Ban Trị tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Triệu Phong; chư tôn đức trong thường trực Ban Trị Tỉnh và các quận huyện.

Về phía lãnh đạo quan khách, Ông Phạm Vĩnh phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn Hiệt PGĐSNV Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Quảng Trị, và các ban nghành của tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà, chính quyền thôn sở tại.

Ban đạo từ tại buổi lễ; Hòa Thượng Thích Thiện Tấn đã sách tấn Đại Đức tân trụ trì Thích Tín Giải gắng nổ lực hướng dẫn bà con Phật tử tu học phát triển xây dựng đời sống tâm linh. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm.
Dưới đây hình ảnh của buổi lễ do Ban TTTTPG Quảng Trị thực hiện 


HT; Thích Thiện Tấn UVHĐTS, TBTS-GHPGVN tỉnh Quảng Trị trao quyết định

Đại Đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện

HT; Thích Thiện Tấn UVHĐTS, TBTS-GHPGVN tỉnh Quảng Trị ban đạo từ

Linh Toàn