.
.

Quảng Nam: Phật giáo Núi Thành họp bàn nhân sự nhiệm kỳ mới


Buổi họp với sự chứng minh tham dự của chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN huyện Núi Thành, quý Phật tử đại diện ban hộ tự, ban hộ trì tam bảo các cơ sở cùng đại diện lãnh đạo chính quyền huyện và địa phương sở tại.
Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Hạnh Thông, Trưởng BTS GHPGVN huyện Núi Thành nói qua về ý nghĩa của buổi họp với mục đích là bàn luận chuẩn bị nhân sự cho BTS GHPVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề “Hội nhập – kế thừa & phát triển”. Đại đức còn bày tỏ niềm vui mừng khi Phật giáo huyên nhà luôn làm việc trên tinh thần đoàn kết hòa hơp. Đồng thời kêu gọi Tăng Ni trong huyện đồng tâm hợp lực tham gia tích cực công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới.
Thay mặt cho Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Quảng Hòa, Thư ký BTS huyện đã thông qua chương trình buổi họp với những nội dung cũng như các văn bản, thông tư hướng dẫn Đại hội của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
Tại buổi làm việc, chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho BTS về việc tổ chức cũng như bố trí nhân sự cho hợp lý. Nhân sự là chư Tăng Ni, Phật tử có kinh nghiệm, cần có sự kết hợp giữa cũ và mới.
Đại diện chính quyền phát biểu, tán dương Phật giáo huyện nhà trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành được nhiều Phật sự, đạt được nhiều thành công, đóng góp rất thiết thực cho sự phát triển của xã hội, và mong rằng BTS sớm hiệp thương nhân sự để tổ chức Đại hội được thành công.
Qua buổi họp, BTS đã lấy biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách nhân sự BTS GHPVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến gồm 23 thành viên, ĐĐ.Thích Hạnh Thông tái đắc cử làm Trưởng ban. Nhân sự nhiệm kỳ này có sự đổi mới cũng như trẻ hóa từ lãnh đạo tới các ban để trình lên Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam xem xét.


 

 


Tâm Tín – Nhuận Vàng
Ban TTTT PG Quảng Nam