.
.

Quảng Nam: Phật giáo Núi Thành chuẩn bị Phật đản


Tham dự hội nghị có ĐĐ.Thích Hạnh Thông, UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Núi Thành; cùng chư tôn đức thành viên BTS, chư tôn đức trụ trì và quý Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam Bảo các cơ sở tự viện trong toàn huyện.

Theo cuộc họp, PG huyện Núi Thành sẽ cử hành tuần lễ Phật đản từ ngày 08 đến ngày 15/4/Bính Thân. Lễ đài của BTS huyện được thiết trí tại chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành; lễ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 14/4/ÂL.

Ngoài ra còn có một số hoạt động diễn ra trong tuần lễ Phật đản như: văn nghệ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài huyện; các cơ sở tự viện tùy theo khả năng có thể thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni hoặc hương án, quyền môn; một số cơ sở chưa đủ điều kiện tổ chức Phật đản, BTS Phật giáo huyện sẽ quang tâm tạo điều kiện hỗ trợ…

Phát biểu đúc kết cuộc họp, ĐĐ.Thích Hạnh Thông, rất hoan hỷ về tinh thần hưởng ứng cao của chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam Bảo các cơ sở tự viện trong toàn huyện. Đại đức mong rằng các thành viên trong BTC Đại lễ Phật đản phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các công tác Phật sự dâng lên cúng dường ngày đản sanh đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni

 

 

 

 

 


Tâm Tín