.
.

Phú Thọ: Lễ Tạ Pháp Bạch Văn Tự Tứ An Cư Kiết Hạ PL.2560 – DL.2016


Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã kiến khai Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư Kiết hạ tập chúng tu học trong 3 tháng tại trú xứ chùa Bảo Ngạn cho Tăng, Ni nhị bộ theo tinh thần Phật giáo Bắc bộ, hậu an cư từ ngày 16 tháng 05 đến 14 tháng 08 năm Bính Thân, đến nay đã hoàn mãn.

07 giờ 30 ngày mùng 09 tháng 08 năm Bính Thân (nhằm ngày 09/09/2016) chư tôn đức Tăng, Ni hành giả an cư cùng các đạo tràng Phật tử trong Tp. Việt Trì đã tập trung tại giảng đường trường hạ Bảo Ngạn làm lễ tạ Pháp, chuẩn bị cho 3 ngày Hành đạo và lễ tự tứ mãn hạ.

Cũng trong ngày này, chư hành giả an cư Tăng, Ni nhị bộ đã trang nghiêm thực hiện cổ Phật khất thực, tái hiện hình ảnh Tăng đoàn xưa trong không gian giới hạn của chùa Bảo Ngạn. Sau đó, thực hiện nghi thức quá đường tại trai đường.

Sau 3 ngày Hành đạo từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 08 năm Bính Thân (nhằm ngày 10-12/09/2016).

Hôm nay, lúc 07 giờ 00, ngày 14 tháng 08 năm Bính Thân (nhằm ngày 14/09/2016) đã chính thức làm lễ tự tứ mãn hạ và khánh lạp chư tôn đức Tăng, Ni.

Tham gia lễ Tác pháp Tự tứ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Phó Duy na Hạ trường; Đại đức Thích Minh Thuận, Uỷ viên Dự khuyết HĐTS TW GHPGVN, Phó thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Chánh Duy na Hạ trường.

Tại giới trường Tăng – chánh điện chùa Bảo Ngạn, với sự hiện diện của chư Tăng, đại diện Ni giới tỉnh Phú Thọ đã tác pháp thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng để về giới trường Ni tại Tổ đường chùa Bảo Ngạn thực hiện tác pháp tự tứ, giải hạ cho chư Ni sau ba tháng An cư kiết hạ, an tịnh thân tâm, trao dồi giới đức, ôn tập kinh, luật, luận theo truyền thống Đức Phật chế định.

Trong không khí giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Đại đức Thích Minh Thuận, đã đối thú tự tứ trước đại chúng. Chư tôn đức Tăng đồng tác pháp tự tứ, tự kiểm điểm, sám hối trong ba tháng An cư kiết hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết.

Tiếp đó, đại chúng đã bạch văn kết thúc 3 tháng an cư và khánh lạp chư tôn đức giáo phẩm. Ban Duy Na đã sách tấn chư Tăng, Ni sau ba tháng An cư kiết hạ, trong sinh hoạt tu học tại trú xứ, cũng như Phật sự phải luôn tinh tấn, mọi hành động đều dựa trên tinh thần giới luật vì mạng mạch Phật pháp chính là ở giới luật, lấy đoàn thể Tăng-già làm tăng thân, việc trang nghiêm Giáo hội làm sự nghiệp.

Trong mùa an cư năm nay, hạ trường có 84 hành giả An cư. Gồm 36 vị Tỷ khiêu Tăng, 01 vị Sa di Tăng, 02 Hình Đồng Tăng, 36 vị Tỷ khiêu Ni, 01 Thước Xoa Ma Na Ni và 08 vị Hình Đồng Ni, các hành giả đã thực hành một ngày 6 thời công phu chính. Bên cạnh thời khóa trong Chư Kinh Nhật Tụng, các vị hành giả đã Tụng các bộ kinh đại thừa như kinh Pháp Hoa, Lương Hoàng Bảo Sám, Kinh Dược Sư, Kinh Thủy Sám. Đồng thời, còn có một thời tọa Thiền tại nhà Tổ, một thời hành trì Mật tông tại Mật Thất. Duy trì quy cũ nhà hạ, Hạ trường đã triển khai học tập và giảng dạy đủ ba tạng giáo điển; Duy trì lịch học đại trường với bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hoàn thành phần Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Lịch học tiểu trường đều đặn Luật Sa Di, Hán Văn ứng Dụng. Ban Chức sự đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Tăng sự TW GHPGVN, Viện chủ Phật học viện Huệ Nghiêm TPHCM về giảng Đại cương Giới luật. Ngoài ra, về mặt ngoại điển Ban chức sự hạ trường cũng đã mời Ban Tôn giáo tỉnh về thuyết trình chính sách, chủ trương của đảng, của nhà nước về các hoạt động tôn giáo do Ông Nguyễn Quốc Trung trình bày.

Nhân dịp mùa An cư Ban chức sự trường hạ cùng Tăng Ni hành giả an cư đã khánh lạp Đại lão Hòa thượng Pháp Chủ; Tổ chức đại Giới đàn Nguyệt Trí IV cho 23 giới tử Tăng, trong đó  08 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 15 giới tử thọ giới Sa di; có 26 giới tử Ni, trong đó  03 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 23 giới tử thọ giới Sa di. Tổng số 49 giới tử; làm Lễ Tưởng niệm Anh hùng Liệt Sỹ ngày 27 tháng 7; thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; từ thiện trong địa bàn tỉnh trên tinh thần tri ân và báo ân.

Mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, Ni trong tỉnh Phú Thọ đã khép lại trong tinh thần đại hoan hỷ. Thành kính đảnh lễ khánh lạp chư tôn thiền đức Tăng, Ni nói chung cùng quý Tăng, Ni hành giả tại đạo tràng an cư kiết hạ tỉnh Phú Thọ nói riêng. Kính chúc quý Ngài đạo tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, mãi là ruộng phước cho hàng Phật tử gieo giống lành.

Nam mô An Cư Hội Thượng Vô Lượng Phật Bồ Tát tác đại chứng minh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 0d9100d6094cb86942cef4376ad81b71 25a6bfedceaf3cfd1b45054279ee64fc 43f78f5b3e7091eb0f6e9f7eed896c33 65d11ed535c23ca9b48e4a470c50f4c1 f577bc202811cba44246f77a31fb7a29aef26856b3f7ae72fc3a083ae33129a5 c98910bb827616ec24c815a59624bfe7 da5986805953e016441fd4d31bf71251img_20160914_213159 img_20160914_213204 img_20160914_213216 img_20160914_213221 img_20160914_213236 img_20160914_2132412bc1f9071da349a0632dae4379dd065d 5f1e920930c5f2c1423d5b56db9deb6a 06a48e0afee7b047202f8102da60deba 6c80eddeb17d2221b46d6643d8de8f19 6f70b81e6461dcf636fff1b48b5d5747 7accd095ad7d217dbbd65845aea0fd40 9b8c01b38d5ed072d6544ada2581bbb7 9e3889a073e08399252bfc880ae5d719 22d1b5197de83678f31f4927fb8d8184 84c4b17ee9023ef595ab7003ebdf01a5 e468b4376f932d414d517e20dd633d01 ec1dacb59bf8196573e54aac9848e31d f0c66e3dd2bd34c57e7aee897d354297 f0176a0b78271422bebc6ae04b329e64 fb6fd247fde09177d0bf1da4870fb347 img_20160914_213011

 Tin: Thích Quang Vũ

Ban TTTT Tỉnh Phú Thọ