.
.

Đồng Tháp: Đại Thọ Bách Tuế Ni Trưởng TN. Như Ngọc


Được biết Ni Trưởng Thích Nữ Như Ngọc – Nguyên Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Nguyên Phó Ban Thường Trực BTS. GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, đương nhiệm trụ trì Chùa Phước Huệ (Thành Phố Sa Đéc).
Từ khi hình thành Phật giáo Đồng Tháp Ni Trưởng Thích Nữ Như Ngọc đã cùng Chư tôn Hòa Thượng lãnh đạo thành lập Phật giáo tỉnh nhà vào năm 1981, khai mở lớp Trung Cấp Phật Học Đồng Tháp.v.v.. những công hạnh mà Ni Trưởng đã góp phần phát triển Phật giáo.
Nhân dịp này TT. Thích Chơn Minh Uv.HĐTS – Phó Thường Trực BTS PG Đồng Tháp, Đại Đức Thích Chơn Trí Trưởng Ban Trị Sự PG Thành Phố Sa Đéc, cùng Chư tôn đức tăng ni Thành Phố Sa Đéc và Thành Phố Cao Lãnh chúc mừng khánh tuế Ni Trưởng và đeo hoa mừng tuổi, dâng khánh vàng chúc mừng Đại Thọ Bách Tuế Ni Trưởng nhân dịp đầu xuân Bính Thân – 2016.
Theo đó Đại Đức Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Thành Phố Sa Đéc chúc mừng Ni Trưởng vừa tròn 100 tuổi, tóm lượt những kỳ công mà Ni trưởng đã cống hiến sức trẻ cho dân tộc – cho đạo pháp, nhứt là  Phật giáo Đồng Tháp.v.v. Được nhận lộc đầu xuân từ Ni Trưởng trao đến Thường tọa Thường Trực Ban Trị Sự PG Đồng Tháp – Đại Đức Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Thành Phố – Tăng ni trụ trì, và chụp hình lưu niệm tại khuôn viên Chùa Phước Huệ.
 


 

Huệ Nghiêm