.
.

Bắc Giang: Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh chúc tết Chính quyền


Thay mặt Ban trị sự, Thượng tọa Thích Thiện Văn, Trưởng Ban trị sự Tỉnh hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với các họat động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Hòa thượng hứa sẽ kêu gọi các cấp Giáo hội không ngừng mở rộng các hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời thông qua việc kiện tòan tổ chức, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương thành tựu làm tiền đề cho những năm tiếp theo, thực hiện Nghị quyết đại hội phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Giang và đất nước trong thời gian qua. Tỉnh Bắc Giang và Giáo hội Phật giáo tỉnh luôn phối hợp tốt trong công tác hoằng pháp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo tỉnh hoạt động. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đồng chí Than Văn Khoa ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các Tăng, ni, Phật tử trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Đồng chí Thân Văn Khoa mong muốn Giáo hội tiếp tục mở rộng đạo pháp, tiếp tục đồng hành xây dựng địa phương.
 


 

Hoàng Thương