.
.

Sri Lanka: Hội Nghị Tôn Giáo Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Sri Lanka Lần 5


Cao ủy viên Ấn Độ Taranjit Singh Sandhu là khách mời danh dự tại Hội nghị Tôn giáo Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka lần thứ 5 ở Kandy, Sri Lanka. Cùng tham dự sự kiện này còn có nhiều đại biểu tôn giáo cấp cao của quốc gia này.


Oct-17-B24-H01

Tại hội nghị, Cao ủy viên Ấn Độ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những mối quan hệ tâm linh trải dài qua nhiều thế kỉ giữa Ấn Độ và Sri Lanka. Ông Taranjit nhắc lại những trung tâm học thuật nổi danh trong quá khứ – học viện Nalanda và Vikramashila cũng như các nội dung đã từng được giảng dạy ở đó trong nhiều thế kỉ trước: y học, toán học cũng như Phật học và triết học. Ông Taranjit khuyến khích có thêm nhiều sự hợp tác giữa Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka và Đại học Nalanda của Ấn Độ.

Oct-17-B24-H02

Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka được thành lập vào năm 2011 với tư cách một học viện giáo dục bậc cao về nghệ thuật. Đến năm 2016, học viện này được công nhận là viện học thuật với mục đích phát triển giáo dục bậc cao, cấp bằng cử nhân, cử nhân đặc biệt hệ tiếng Pali và công nghệ thông tin.

Oct-17-B24-H03

Dân Nguyễn (Dịch từ Colombo Page)