.
.

Phật giáo Nichiren Là Gì?


Giống như hầu hết những tôn giáo khác, Phật giáo cũng có nhiều hơn một cách để thực hành đức tin.

Phật giáo Nichiren (Nhật Liên) là một trong những cách ấy.

11-h01

(Nguồn: TODD PLITT/Gannett Service, GNS)

“Những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện đó là để mọi người nhận thức được những hình thức khác nhau của đạo Phật. Cũng tương tự như việc có nhiều giáo phái khác nhau của Thiên Chúa giáo, Phật giáo cũng có nhiều tông phái”, Lisa Lincoln của tổ chức Soka Gakkai International (SGI) USA Acadian District cho biết. “Và đây là một hình thức Phật giáo Nhật Bản được gọi là Phật giáo Nichiren. Loại hình này dựa theo tên của một tu sĩ Phật giáo có tên là Nichiren Daishonin”.

Tu sĩ Nichiren sống ở Nhật Bản từ 1222 – 1282. Ông là một người chỉ trích thẳng thắng đối với các trường phái Phật giáo cũng như chính quyền thế tục trong xã hội phong kiến dựa trên sự tuân mệnh phục quyền.

Mối quan tâm sâu sắc của Nichiren đối với hạnh phúc của những con người bình thường đã khiến ông trở thành một người đối lập dai dẳng với cấu trúc xã hội thối nát và áp bức đương thời, theo website của “Soka Gakkai International: Phật giáo hành động vì hòa bình”.

Theo trang web này, mặc dù tu sĩ Nichiren có một cuộc đời đầy gian nan và bị bức hại, nhưng nó là một phương cách hữu dụng để tuyên truyền một giáo lý có thể giải phóng con người khỏi những đau khổ cá nhân và tạo dựng những điều kiện dành cho một xã hội dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và bình đẳng căn bản của tất cả mọi người.

“Phật giáo Nichiren được xem là một cuộc cách mạng con người, là sức mạnh của giác ngộ. Nó phải được bắt đầu từ chính bản thân nếu bạn muốn tạo ra sự thay đổi”, Lincoln chia sẻ. “Và, đó thực sự là cuộc chiến với những quỷ ma của chính bạn”.

“Có rất nhiều hạn chế về những gì mà mọi người hiểu về Phật giáo. Tôi muốn mở ra những cuộc đối thoại dành cho mọi người để thực sự nhận thức được sức mạnh mà mỗi cá nhân sở hữu – sức mạnh của từng người”, Lincoln cho biết. “Đôi khi, cái cảm giác của câu hỏi “Tôi có thể làm gì?” chính là thứ mà bạn có thể làm”.

Dân Nguyễn

(Dịch từ The Advertiser)