.
.

VIDEO: “Trái tim bất diệt” của Bồ-tát Thích Quảng Đức hiện giờ ở đâu?


55 năm trước (20-4-Quý Mão – 1963), Bồ-tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu để bảo vệ Chánh pháp và cầu nguyện hòa bình. Sự kiện này, qua truyền thông quốc tế đã chấn động thế giới.


Sau khi nhục thân của ngài thành tro bụi, lạ lùng thay Trái tim vẫn còn nguyên vẹn một cách huyền diệu.
Trái tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức hiện ở đâu?
Mời quý vị xem clip sau do Giác Ngộ TV thực hiện tháng 6-2018 nhân tưởng niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Giác Ngộ TV thực hiện