.
.

Kỳ vọng một sinh khí mới


Vừa qua, các ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được chuẩn y nhân sự, đi vào hoạt động chuyên môn.Chư tôn đức biểu quyết thông qua các hoạt động Phật sự

Thuận lợi mang tính dấu ấn của nhiệm kỳ này đó là việc Ban Trị sự GHPGVN TP đã chuyển trụ sở về trung tâm hành chánh – văn hóa – tâm linh Việt Nam Quốc Tự.

Tại đây, lần đầu tiên, các ban trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo TP đã có văn phòng làm việc riêng, cùng với các nhân duyên khác, có thể nói đó là thuận lợi cho việc triển khai công tác chuyên môn, liên lạc và kết nối để thúc đẩy hoạt động hiệu quả hơn.

TP.Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn của cả nước. Với vị trí quan trọng về nhiều mặt, Quốc hội đã phê duyệt cho TP được ứng dụng chính sách cơ chế đặc thù, phù hợp với yêu cầu thực tế, xứng với sự đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Với Phật giáo TP, đây cũng là trung tâm với số lượng tự viện, Tăng Ni lớn nhất cả nước, có nhiều cơ sở giáo dục, thông tin, báo chí, văn phòng làm việc của Trung ương và các ban ngành, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Phật giáo và Giáo hội định kỳ.

Nhìn vào tình hình chung, có thể thấy rằng chưa có nơi nào có nhiều đạo tràng sinh hoạt, thuyết giảng Phật pháp, luôn có chương trình mới thu hút quần chúng quan tâm như tại TP. Hồ Chí Minh.

Chính vì điều đó nên Ban Trị sự GHPGVN TP khóa IX đã có những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nhân sự nhằm mục đích phát huy tính chủ động trong chuyên môn đối với các ban ngành, bộ phận trực thuộc.

Với việc kiện toàn nhân sự theo hướng chọn người phù hợp công việc, giao việc đúng người, sau khi 12 ban chuyên môn khóa IX thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP ra mắt, sẽ sớm đi vào hoạt động một cách hiệu quả.

Chúng ta có thể thấy, ngay sau Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX thành tựu, mặc dù trong thời gian chờ đợi thành phần nhân sự được chuẩn y từ Trung ương Giáo hội, nhưng các chương trình hoạt động trọng điểm của Phật giáo TP vẫn được tiến hành, thực hiện một cách nhịp nhàng, tốt đẹp.

Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh là tỉnh thành đầu tiên thực hiện tinh thần Hiến chương của Giáo hội tu chỉnh lần thứ 6, có văn phòng làm việc của Ban Chứng minh đặt tại Việt Nam Quốc Tự, nơi chư tôn đức giáo phẩm uy tín hội họp theo định kỳ, nhằm giám sát các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự theo chức năng, trong tinh thần đặc thù của một tổ chức tôn giáo.

Mọi sự vận hành và phát triển của một xã hội đều tùy thuộc vào con người. Phương tiện cùng những nhân duyên khác, dẫu thuận lợi tới đâu cũng chỉ là nhân duyên bổ trợ. Con người ở đây không phải cơ cấu để đủ số lượng, không chỉ là sự nhiệt tình mà cần có chuyên môn, thái độ tích cực dấn thân, mong muốn xây dựng trong tinh thần duyên sinh.

Trong hành trạng của chư tôn đức giáo phẩm tiền bối cho thấy, người học Phật làm việc đạo, khi càng thực hành Phật pháp, càng sống với giáo lý duyên sinh, thực hành vô ngã, thì càng có nhiệt thành phụng sự, có an lạc và dũng mãnh trong mọi hoàn cảnh, biến những khó khăn thành phép thử cho ý chí.

Hệ thống nhân sự các ban chuyên môn khóa IX của Phật giáo TP đã được chuẩn y có sự kế thừa và thay đổi mang tính kế thừa. Trong tinh thần đó, các ban sẽ có những hoạt động, đề xuất và tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh có những quyết sách đúng đắn, như kỳ vọng của HT.Thích Trí Quảng, vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo TP hiện nay.

Diệu Nghiêm