.
.

Ấn Độ: Hơn 100 Người Dalit Đi Theo Phật Giáo


Hơn 60 gia đình Dalit ở làng Kundagoli, Karnataka thuộc quận Kalburagi ở Ấn Độ đã từ bỏ Hindu giáo để cải đạo sang Phật giáo hôm 01/03/2018.


March-18-B02-H01

Lý do chủ yếu của hành động cải đạo là để chống lại ngược đãi và phân biệt đối xử của các tầng lớp trên thuộc Hindu giáo ở trong làng.

Cuộc cải đạo của nhiều người dân Dalit trong làng được thực hiện sau khi một số người dân làng thuộc đẳng cấp trên đã tấn công và xúc phạm một số người Dalit trong lễ Jewargi Taluka Devi hôm 09/02/2018.

“Có rất nhiều vấn đề liên quan đến đẳng cấp ở đây. Chúng tôi bị những người khác đối xử còn không bằng những con vật. Vì vậy chúng tôi quyết định đi theo Phật giáo và chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ khi làm việc này”, Vittal, một người Dalit cũng chịu nhiều ngược đãi, chia sẻ.

Dân Nguyễn (Dịch từ ANI)