.
.

Đừng vu oan cho thánh thần!


Động cơ tại sao lại làm ra việc lỗi này có thể người đặt tên bão không hiểu gì về Thần Thánh, thiếu hiểu biết về tâm linh và tùy tiện.


Chúng ta ai cũng biết Sơn Tinh là vị thần về núi ở Tản Viên, là người rất có tâm phúc nên xếp vào hàng Phúc thần được thờ phụng. Việc bão, mưa là do Long Thần, Thủy Thần chủ quản đảm nhiệm, các ngài làm do con người tàn phá thiên nhiên như phá rừng, ngăn sông, chặn suối v.v… gây ra. Thế mà mấy năm qua cơ quan phụ trách về dự báo thời tiết cứ mỗi khi bão, lụt lại đổ thừa cho Thần Sơn Tinh.

Ảnh của cơ quan dự báo thời tiết: Bão số 3 – Sơn Tinh giảm cường độ và tan dần trên đất liền. Ảnh: NCHMF.

Chúng ta ai cũng biết đạo lí vu oan cho người thường còn không được phép, huống là đổ oan cho các vị Thần, đó ngoài sự bất kính còn là vi phạm đạo đức, đổ thừa vu oan cho người tâm phúc. Động cơ tại sao lại làm ra việc lỗi này có thể người đặt tên bão không hiểu gì về Thần Thánh, thiếu hiểu biết về tâm linh và tùy tiện, lãnh đạo thì quan liêu không xem xét nên cứ để vậy mấy năm nay đều đổ oan cho Thần Sơn Tinh nên tự tiện mặc sức nói bừa, ghép tội người không đúng.

Với lòng chân thành, tôi xin lãnh đạo của cơ quan dự báo thời tiết nên nghiêm túc nhận lỗi, sám hối sửa sai, làm như thế là vu oan giá họa, tội không nhỏ, đồng thời lí nhân quả là hái gặt sự không hay cho chính quí vị nhé và gây sự phảm cảm trong lòng mọi người dân.

 

Cư sĩ Quảng Tịnh