.
.

Chùm ảnh: Sinh hoạt Buổi tối cuả TNS Học viện PGVN tại TP. HCM


Thời tụng kinh và ngồi thiền dưới sự hướng dẫn của HT. Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Hiện có 800 Tăng, Ni đang tu nội trú, học chương trình Cử nhân Phật học tại đây.

Tin, ảnh: Ngộ Trí Thuận