.
.

Mỗi Ngày Một Chùa: Bạch Mã Tự (Trung Quốc)


Chùa Bạch Mã (白马寺) nằm ở khu Lạc Long, trấn Bạch Mã Tự, cách thành cổ Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khoảng 12km.


April-18-B13-H01

Bạch Mã Tự. (Nguồn: sogoubaike)

Chùa Bạch Mã được xây dựng vào năm Vĩnh Bình thứ 11 triều Đông Hán (năm công nguyên 68), là cổ tự đầu tiên của Trung Quốc, nổi tiếng khắp thế giới, cũng là tự viện hành chính phát triển đầu tiên sau khi Phật giáo được truyền vào Trung Hoa, còn được gọi là “Tổ đình” và “Thích nguyên”. Ngôi cổ tự này đã có lịch sử cách đây 1.900 năm.

April-18-B13-H02

Đại hùng bảo điện. (Nguồn: sogoubaike)

Những gì hiện còn của Bạch Mã Tự hiện nay là những dấu vết bảo lưu của các thời Nguyên, Minh, Thanh. Trong chùa còn lưu giữ được nhiều bức tượng lớn thời Nguyên như Tam thế Phật, Nhị thiên tướng, Thập bát La Hán… vô cùng quý giá.

April-18-B13-H03

Tháp Tề Vân. (Nguồn: sogoubaike)

Năm 1961, Chùa Bạch Mã được Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận là di tích văn vật trọng điểm cấp 1 quốc gia. Năm 1983, chùa được Quốc vụ viện nước này công nhận là tự viện Phật giáo Hán truyền trọng điểm toàn quốc. Tháng 01/2001, Bạch Mã Tự được cục Du lịch quốc gia xếp đầu danh mục cảnh điểm cấp AAAA.

April-18-B13-H04

Đài Thanh Lương. (Nguồn: sogoubaike)

Dân Nguyễn (Dịch từ Sogoubaike)