.
.

[Video] Thái Lan: Hòa thượng Chủ tịch ICDV ủng hộ cao Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2019


https://youtu.be/QzRBL_2eX8I