.
.

TP.HCM: [VIDEO] Hội thi diễn giảng và báo tường cấp TP


Trong hai ngày 4 và 5-8, tại Việt Nam Quốc Tự, trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM, đã diễn ra Hội thi diễn giảng và báo tường PL.2562 cấp thành phố dành cho Tăng Ni hành giả thuộc các trường hạ 24 quận huyện. Hội thi do BTS Phật giáo TP.HCM chỉ đạo, với sự phối hợp tổ chức của Ban Hoằng pháp và Ban Thông tin – Truyền thông.
Xin gửi đến quý độc giả bản tin của Phật giáo TV