.
.

Tịnh xá TT Quận Bình Thạnh khai đàn Dược Sư


Tối mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất (23-2-2018), tại Tịnh xá Trung Tâm Q.Bình Thạnh đã trang nghiêm tổ chức lễ khai đàn pháp hội Dược Sư – Tiêu tai diên thọ, kỳ nguyện phong điều vũ thuận, quốc thới dân an đầu năm.


Quang lâm chứng minh, tham dự với sự hiện diện của Trưởng lão Hoà thượng Giác Tường – UVTT HĐCM GHPGVN, Đạo sư Chứng  minh Hệ phái cùng chư Đại đức Tăng nơi bổn tự và đông đảo thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng và Phật tử đạo tràng đã niêm hương lễ Phật, khai đàn và trì tụng Kinh Dược Sư, cầu nguyện cho nước thạnh dân an, nhà nhà không lo đói khát, mỗi nơi đều được an lạc thái bình,… đồng thời cầu an cho Phật tử về tham dự được thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành để gần ánh sáng giác ngộ của Dược Sư Lưu Ly Quang:“Ánh sáng ấy trong suốt như ngọc lưu ly, tượng trưng cho ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh. Tu tập theo Kinh Dược Sư, chúng ta phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm danh hiệu của từng Đức Phật cho miên mật, nghĩa là phải thường xuyên uống thuốc (Dược Sư) để đào thải các chất phàm phu hắc ám ở trong mỗi chúng ta, và làm cho ánh sáng lưu ly an lành xuất hiện, càng giảm vô minh si ái tăm tối, thì càng tăng ánh sáng lưu ly tươi đẹp”.

Khóa lễ tụng Kinh Dược Sư được duy trì hằng đêm vào lúc 19 giờ đến hết ngày 14-3-2018 (nhằm 27 tháng Giêng năm Mậu Tuất) để Phật tử tùy nghi sắp xếp thời gian tham dự, cầu nguyện an lành đầu năm mới cho tự thân và gia đình.

1

Đại đức Minh Sơn hướng dẫn trì tụng kinh

2

Đàn tràng thiết trí trang nghiêm

3

Quý Phật tử thành kính niệm hương

4 5 6

Quý Phật tử trì tụng kinh

7 8

Toàn cảnh pháp hội Dược sư

9

Trưởng lão HT. Giác Tường cùng chư tôn đức Tăng

Lê Quốc