.
.

Hậu Giang: Hòa thượng Thích Minh Thông Khai đạo Giới tử tại Giới đàn Huệ Đức


Sáng nay ngày 30/7/2018, sau khi Lễ Khai mạc Đại giới đàn Huệ Đức tại giới trường chùa Bảo Tịnh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT.Thích Minh Thông, đương vi Tuyên Luật sư của Đại giới đàn đăng tòa Khai đạo Giới tử.

Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Muốn đạt được quả vô thượng Bồ đề, phải bước qua con đường Giới – Định – Tuệ. Tham dự buổi Khai đạo giới tử có hơn 500 giới tử của 5 chúng giới tử cầu giới: Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni. Các giới tử đã lắng lòng nghe lời dạy của Hòa thượng Luật sư, khuyến tấn dõng mãnh cần cầu giới pháp, sám hối để thân tâm cho thanh tịnh mà thọ giới pháp.

Hoà Thượng dạy rằng: Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Giới là hàng rào bảo hộ, là cánh cửa thành vững chắc ngăn chặn đề phòng trộm, cướp không cho vào lấy vật báu. Muốn làm được điều đó, phải giữ thân, khẩu, ý cho thanh tịnh. Không tham, không sân và không si. Không tham tức là Giới, không sân tức là Định, không si tức là Tuệ,…

Toàn thể giới trường, chư Tăng ni Giới tử cảm nhận sự hạnh phúc khi vừa được tham dự vào tuyển Phật trường, vừa được trực tiếp lắng nghe từng lời chỉ dạy của Hòa thượng Tuyên luật sư, cảm xúc ấy đang theo từng hơi thở ra vào tạo một không khí trầm lắng và thanh tịnh.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Khai đạo:

Tin, ảnh: Phước Hậu, Nhật Tín – Ban TTTT Phật giáo Hậu Giang