.
.

Chính nghiệp là điều tạo ra số phận


Trong cuộc sống ta thấy có những người hay gặp may mắn, cũng có những người thường gặp xui xẻo. Vấn đề là, do cái gì mà có sự may mắn hay xui xẻo?


Phải chăng mỗi người sinh ra là có gắn một số phận, định mệnh riêng; người thì cố gắng lắm mà vẫn không thành công, làm mãi vẫn không đủ ăn nói chi giàu sang…; người thì làm chơi ăn thiệt, ngồi không mà lại gặp may, giàu có…?

Có nhiều người hay đi coi bói, thầy nói tương lai điều này điều kia sẽ tới và có khi quả thật là thầy nói đúng. Bao nhiêu người khen ngợi tìm đến, cái gì cũng có số có phần, “Giày dép còn có số huống chi con người. Ai cũng có số mạng an bài”.

Đúng là có “số phận” (quả nghiệp) nhưng cái gì tạo ra nó? Đó là nghiệp nhân. Nghiệp đưa chúng sanh vào luân hồi sinh tử. Nghiệp tạo ra muôn hình vạn trạng sai biệt ở thế gian như giàu nghèo, may rủi, xấu đẹp, vui buồn, sinh tử, hạnh phúc bất hạnh, có không, được mất… Bởi mỗi người tạo mỗi nghiệp nhân khác nhau nên có quả nghiệp khác nhau.

Không tin hiểu về nghiệp nhân và nghiệp quả, nhiều người tin vào bói toán. Nhất là ngày nay có quá nhiều người hành nghề coi bói với mục đích vụ lợi, lợi dụng lòng tin người coi mà kiếm tiền bất chính, bày vẽ làm bùa làm ngải, cúng độ âm hồn, cúng giải âm kết (người bị âm bắt hồn, âm yêu) cầu an đảo nghiệp. Người tin bói toán mất tiền với chuyện giải kết âm rất nhiều mà có khi tiền mất tật mang. Bởi nguyên nhân không giải thì làm sao chuyển hóa được quả.

Nguyên nhân chính xác nhất là do nghiệp chiêu cảm mà có quả. Nên người này như thế kia, người khác như thế nọ cũng do nghiệp mà thôi. Nếu ta không được như người là do nghiệp quá khứ của ta còn nặng. Phải sám hối nghiệp đã tạo, sống thiện giúp ích đời, tâm từ ý thiện, siêng năng tu tập hành đạo thì nghiệp xấu dần dần thuyên giảm, chiêu cảm quả tốt. Luận đến cuối cùng vẫn là “đức năng thắng số”.

Như vậy do tạo nghiệp mà có số phận, nghiệp xấu thì số đen phận kém, nghiệp thiện thì số đỏ phận tốt. Nói “số phận” là chỉ cho “quả nghiệp”. Nên người Phật tử chúng ta tu theo Phật chính là là sửa đổi. Sửa đổi hành vi xấu thành tốt, nghiệp xấu thành nghiệp thiện thì sẽ chiêu cảm quả báo tốt. Vì vậy chúng ta cũng không nhất thiết phải đi coi bói, vì tốt xấu do tâm, nhân quả nghiệp báo của chính mình sẽ tạo số phận. Khi ta đang tu tập tốt thì không cần xem bất cứ loại bói nào vì sẽ làm loạn tâm trí, nhiều khi không đúng mà còn rước phiền não vào mình.

Sống thiện tâm từ bi
Thiện lành phúc bố thí
Tâm tĩnh trí huệ bừng
Phá tan phiền não loạn.

Số phận do ta tạo
Nghiệp báo nên phận số
Tu tập tâm ý định
Nghiệp dần dần đổi thay.

Quang Minh