.
.

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu


Theo chương trình lễ tang của cố Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu – Phra Maha Khananamdhampaññāthiwatra, Tăng trưởng thứ 11 Giáo hội Tăng-già An Nam tông (Anam-nikaya) Thái Lan, đúng 9g sáng qua, 22-4 (7-3-Mậu Tuất), nhục thân ngài đã được chư tôn Hòa thượng Giáo hội Tăng-già An Nam tông cung thỉnh từ bệnh viện Chulalongkorn về chùa Phổ Phước (Bangkok, Thái Lan).


Nhục thân Trưởng lão Hòa thượng an trí trước kim quan và môn đồ dâng nước tịnh sái nhục thân

Nhục thân cố Trưởng lão được an trí trước kim quan để môn đồ tứ chúng cúng dường nước tịnh sái nhục thân trước khi chính thức lễ thỉnh nhục thân nhập kim quan.

Tại buổi lễ, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn về chùa Phổ Phước cúng dường nước tịnh sái nhục thân và đặt vòng hoa kính viếng trước giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

Nhục thân an trí trước kim quan


Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ kính viếng

Và thực hiện nghi thức dâng nước tịnh

Đoàn Phật giáo Hoa tông tại Thái Lan do Trưởng lão Tăng trưởng Phra Mahakhanacharachindharmsamathiwatra làm trưởng đoàn quang lâm về chùa Phổ Phước cúng dường nước tịnh sái nhục thân và đặt vòng hoa kính viếng.

Cà-sa, y bát, pháp khí, các sắc phong của Trưởng lão Hòa thượng


Đoàn Phật giáo Hoa tông tại Thái Lan kính viếng và dâng nước tịnh

Đúng 17g cùng ngày, Đức Trưởng lão Tăng thống thứ 20 Giáo hội Tăng-già Thái Lan – ngài Somdej Phra Ariyavongsagatayana quang lâm chủ trì nghi lễ cúng dường nước tịnh sái do Vua ban lên nhục thân cố Trưởng lão và sau đó chính thức thỉnh nhục thân nhập kim quan.


Đức Tăng thống Phật giáo Thái Lan quang lâm

Ngài thực hiệng nghi thức cúng dường nước tịnh sái vua ban

Sau khi lễ thỉnh nhục thân cố Trưởng lão được thập phần viên mãn, Thành viên Hội đồng cơ mật Hoàng gia Thái Lan – ngài Phon Akaseka Kasemyusukha được Đức vua cử đến đại diện Hoàng gia đảnh lễ và đặt vòng hoa kính viếng trước Giác linh đài cố Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu – Phra Mahakhananamdhampaññāthiwatra.Thành viên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan hành lễ trước Đức Tăng thống

Và thành kính đặt vòng hoa kính viếng

Sau đó, Đức Trưởng lão Tăng thống Giáo hội Tăng-già Thái Lan dâng hương cúng dường Tam bảo và cung thỉnh 10 vị Trưởng lão Giáo hội Tăng-già Thái Lan chủ trì buổi lễ tụng kinh đầu tiên trước Giác linh đài.Nghi thức dâng cúng Tam bảo và cúng dường 10 vị Trưởng lão Phật giáo Thái Lan của Đức Tăng thống

Sau đó, Đức Tăng thống quang lâm chánh điện chùa Phổ Phước chủ trì lễ công bố bổ nhiệm quyền Tăng trưởng Phật giáo An Nam tông và quyền trụ trì chùa Phổ Phước.HT.Thích Thiện Thức được bổ nhiệm các chức danh thay thế Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu

Theo đó, Hòa thượng Phra KhananamDharmmethacharaya (HT.Thích Thiện Thức), Phó Tăng trưởng An Nam tông, trụ trì chùa Từ Tế (Wat Lokanukhoh) được bổ nhiệm quyền Tăng trưởng An Nam tông và quyền trụ trì chùa Phổ Phước (Wat Kosolsamakhon).

Cuối cùng, chư tôn Trưởng lão Giáo hội Phật giáo An Nam tông cùng môn đồ pháp quyến cung thỉnh Đức Tăng thống hồi quy trú xứ.


Đức Tăng thống được cung thỉnh rời khỏi lễ đường tang lễ sau khi pháp sự viên thành

Giác linh đài cố Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu – Phra Mahakhananamdhampaññāthiwatra

Kim quan của cố Trưởng lão Tăng trưởng được tôn trí tại chùa Phổ Phước 100 ngày và sau đó thỉnh kim quan nhập tháp tại chùa Long Sơn (Wat Thamkhaunoi) ở tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan).

Chùa Long Sơn – nơi lưu nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Tăng trưởng thứ 11

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu – Phra Mahakhananamdhampaññāthiwatra – Tăng trưởng thứ 11 Giáo hội Tăng-già An Nam tông (Anamnikaya) Thái Lan, trụ trì chùa Phổ Phước (Wat Kusolsamakhon, Bangkok) vừa viên tịch lúc 15 giờ 18 phút ngày 16-4-2018 (PL.2561) tại bệnh viện Chulalongkorn (Thái Lan) – trụ thế 89 năm, Hạ lạp: 69 mùa an cư kiết hạ.

T.Tài (từ Bangkok)