.
.

Hoa Kỳ: Trung tâm Thiền Phật giáo Upaya có chủ tịch mới


Trung tâm Thiền Phật giáo Upaya vừa mới thông báo Đại đức Matthew Kozan Palevsky đã được chọn trở thành Chủ tịch của trung tâm.Đại đức Matthew Kozan Palevsky.

Ni trưởng Tiến sĩ Roshi Joan Halifax, thiền sư, nhà nhân chủng học, người sáng lập và trụ trì Trung tâm thiền Phật giáo Upaya và Trung tâm thiền Phật giáo ở Santa Fe, New Mexico phát biểu: “Đại đức Matthew Kozan Palevsky biểu tượng cho thế hệ lãnh đạo Phật giáo và với tư cách Chủ tịch, Đại đức Matthew Kozan Palevsky sẽ đem đến một cái nhìn mới về việc làm thế nào trung tâm thiền Phật giáo Upaya có thể phục vụ thế giới hiện nay một cách tốt nhất”.

Đại đức Matthew Kozan Palevsky đã từng giữ cương vị là một nhà hoạt động xã hội và chính trị, quan tâm đến nhiều lĩnh vực từ biến đổi khí hậu đến tham nhũng, quyền công dân…

Năm 2014, Đại đức Matthew Kozan Palevsky chuyển đến trung tâm thiền Phật giáo Upaya với tư cách một môn sinh thụ giới trở thành một thiền sinh hai năm sau đó. Với tư cách Chủ tịch trung tâm thiền Phật giáo Upaya, Đại đức Matthew Kozan Palevsky sẽ điều hành thường xuyên thường nhật của trung tâm, cũng như chuyên tâm với các nghi thức thực hành Phật giáo, đời sống cộng đồng, nghiên cứu đào tạo. Đại đức Matthew Kozan Palevsky sẽ giám sát các chức năng quản lý và cộng đồng môn sinh cũng như tiếp tục phục vụ như một vị thiền sư và giảng sư cho tăng già Phật giáo trung tâm thiền Upaya.

Đại đức Matthew Kozan Palevsky viết trong một bức thư gửi đến Chư tôn đức tăng già trung tâm thiền Upaya: “Tôi rất vinh dự được tiếp tục công việc này trong tương lai, và cũng rất hào hứng để chào đón những thành viên mới, các chương trình mới để phát triển hòa hợp thanh tịnh tăng già chúng ta”.

Trung tâm thiền Phật giáo Upaya là một trung tâm thực hành, dịch vụ và đào tạo thiền sinh Phật giáo. Tầm nhìn của trung tâm tập trung vào việc tích hợp thực tiễn, và hành động xã hội, mang lại sự thông thái và lòng trắc ẩn.

Nhiệm vụ của trung tâm thiền Upaya là cung cấp bối cảnh thực hành cộng đồng, giáo dục trong Phật giáo và dịch vụ xã hội trong các lĩnh vực đối với người chết, công việc nhà tù, môi trường, quyền phụ nữ và công việc đem lại sự bình an cho mọi người. Trung tâm thiền Upaya sẽ cố gắng để hoàn thành tầm nhìn của Mandala ngũ thừa Phật giáo, bằng cách hiểu được sự tích hợp của tất cả các chức năng của nó.

Các pháp thiền của đức Phật dạy được xây dựng trên truyền thống Phật giáo từ Ấn Độ. Đó là một tầm nhìn về Phật giáo, được kết hợp, liên kết với nhau và theo định hướng quá trình, dựa trên sự hòa nhập của cộng đồng qua việc đạo đức tâm linh, giáo dục, sinh kế, dịch vụ.

Vân Tuyền (Nguồn: Upaya Zen Center)