.
.

Hình Ảnh Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni


Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc nhỏ ở phía Bắc Ấn Ðộ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới, Hoàng hậu Ma Da (Maya), vợ của vua Tịnh Phạn (Suddhodana), trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu.


Bà mơ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bầu trời chiếu xuống thân thể mình, theo luồng ánh sáng này là một con voi chiến, thân hình trắng xóa với sáu chiếc ngà.

Luồng ánh sáng và con voi này bay càng lúc càng gần và cuối cùng nhập vào thân bà. Lúc ấy Hoàng hậu Ma Da tỉnh dậy với một niềm hoan hỷ tràn đầy, chưa từng có trước đây…
Sau đó vào đêm trăng tròn tháng tư, năm 625 trước Tây lịch, Ðức Phật ra đời tại vườn Lâm-tì-ni. Sau khi sinh ra, Ngài bước bảy bước, mỗi bước có hiện ra một hoa sen nâng đở chân Ngài. Ngài tuyên bố là Ngài là người đáng tôn thờ nhất.Đức Phật Thích Ca xuất hiện như một vừng dương rực rỡ buổi ban mai, xua tan đi màn đêm u ám từ lâu bao phủ cõi trần gian, vạch ra một hướng đi mới cho nhân loại. Ban Biên Tập xin giới thiệu bộ tranh vẽ về cuộc đời hành đạo vĩ đại của Đức Phật :

 

Bồ Tát Hộ Minh Tiền sanh của Đức Phật


Hoàng Hậu Ma Da Nằm Mộng Thọ Thai


Thái Tử Đản Sanh Bảy Bước Nở Hoa


Lễ đặt Tên Thái Tử


Tiên A Tư Đà Xem tướng Thái Tử


Ngồi Nhập Định Thấy Chúng Sanh Khổ


Văn Võ Thái Tử Hơn Người


Dạo Bốn Cửa Thành Thấy Bốn Tướng Khổ


Kết Hôn Với Công Chúa Da Du Đà La


 Thái Tử Yêu Thương Mọi Người Sâu Sắc


Dạ Tiệc No Say Lộ Thể Xấu Xí


Nữa Đêm Từ Biệt Vợ Con


Rời Cung Xuất Gia


Kiếm Huệ Cắt Tóc


Liễu Ngộ Trung Đạo Xả Bỏ Khổ Hạnh


Liễu Ngộ Trung Đạo Xả Bỏ Khổ Hạnh


Thề Nếu Chứng Đạo Bát Này Xin Chảy Ngược Dòng


 Quán Tưởng Duyên Khởi


Long Vương Hộ Pháp


Ma Nữ Chướng Ngại


Ma Quân Đầu Hàng


Chứng Vô Thượng Chánh Giác


Phạm Thiên Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân


Tại Lộc Uyển Sơ Chuyển Pháp Luân Độ Năm Tỳ Kheo


Độ Hơn Ngàn Đệ Tử


Đức Phật Về Cung Thăm Người Thân


Gặp Lại Da Du Đà La


La Hầu La Bái Xá Lợi Phất làm Thầy


Đức Phật Độ Nan Đà


Thuyết  Pháp Cho Vua Tịnh Phạn Lúc Lâm Chung


Dưới Gốc Bồ Đề Thuyết Pháp Cho Chư Thiên


Sau Khi Thuyết Pháp Phật Quay Trở Lại


Phật Hiện Tướng Bệnh Sắp Nhập Diệt


Dưới Cây Ta La Phật Nhập Niết Bàn

Cuộc Đời Vĩ Đại Của Đức Phật
Theo trang nhà Viên Giác