.
.

Trên nền tảng có sẵn, tiếp tục phát triển cho tương lai


Nhiệm kỳ VIII (2012-2017) vừa qua của GHPGVN TP.HCM nhìn chung đã hoàn thành những mục tiêu mà Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VIII đề ra. Những thành tựu này trải đều khắp ở 12 ban chuyên môn của BTS. Chẳng hạn như Ban Tăng sự đã tổ chức thống kê được số lượng Tăng Ni, tự viện; tổ chức được 2 Đại giới đàn vào năm 2013 và 2015 với hàng ngàn giới tử cầu giới; tổ chức các kỳ an cư kiết hạ; đặc biệt năm nay BTS cùng với Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ tổ chức khóa cấm túc 10 ngày cho chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự… 


dailephatdan.JPGĐại lễ Phật đản PL.2561 của Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự

Ngoài ra, Ban Tăng sự cũng đã kết hợp với Ban Nghi lễ tổ chức các khóa bồi dưỡng trụ trì, các lớp về Giới luật và Nghi lễ với đông đảo hàng trăm Tăng Ni tham gia. Ban Hoằng pháp cũng tổ chức được các hoạt động hoằng pháp sâu rộng hơn tại các chùa, đạo tràng trong địa bàn TP.HCM thường kỳ và vào các dịp lễ lớn. Ban Giáo dục Tăng Ni thực hiện tốt công tác giáo dục đề ra tại trường TCPH và các lớp sơ cấp Phật học ở các quận huyện. Ban Từ thiện xã hội phát động xây cầu nông thôn, xây nhà tình nghĩa – tình thương, giúp đồng bào nghèo, lũ lụt thiên tai… với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ban Văn hóa tổ chức được các hoạt động văn hóa, triển lãm, văn nghệ nhân các dịp lễ hay sự kiện của Phật giáo TP.HCM.

Nhìn chung, các ban ngành còn lại như Ban Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Thông tin Truyền thông, Pháp chế, Kiểm soát… đều đạt thành tựu của riêng lĩnh vực mình. Giáo hội Phật giáo các quận huyện cũng vậy, đều đã tiến hành xong đại hội và suy cử nhân sự nhiệm kỳ mới, trừ đơn vị quận 7 còn một số vướng mắc, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM sẽ có phương án giải quyết trước Đại hội lần thứ IX của Phật giáo TP.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội, Tiểu ban Nội dung mà chúng tôi được giao trách nhiệm đang tiến hành tổng kết các thành tựu Phật sự do 12 ban chuyên môn, các ngành trực thuộc và các quận huyện gửi báo cáo về. Bộ phận thư ký và văn phòng BTS đang làm công tác này. Vì số lượng báo cáo tương đối lớn và nhiều nên đến nay công tác này chưa hoàn tất, vì thế nội dung của bản báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII chưa hoàn chỉnh. Ngoài ra còn các văn kiện liên quan đến đại hội: diễn văn khai mạc, chương trình đại hội, đề án hoạt động nhiệm kỳ mới, tham luận, diễn văn bế mạc, dự thảo nghị quyết… đều phải được chuẩn bị tốt và hoàn chỉnh. Bộ phận nội dung sẽ sớm hoàn tất trước đại hội.

Có thể nói, với địa bàn lớn và rộng, số lượng Tăng Ni đông, tự viện nhiều nên các hoạt động Phật sự tại TP.HCM cũng đa dạng và phong phú. Từ đó các hoạt động Phật sự cũng có nhiều thuận lợi và khó khăn. Thành tựu này như trên chúng tôi đã nói sẽ được tổng kết trong báo cáo trình đại hội. Bên cạnh đó, Tiểu ban Nội dung cũng sẽ đưa ra phương hướng hoạt động rút kết từ kinh nghiệm, kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ này, cho phù hợp, sát với với thực tiễn của Phật giáo TP.HCM.

Mong rằng bằng sự chuẩn bị kỹ càng cũng như sự nhiệt tâm của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội từ thành phố đến các ban ngành chuyên môn, 24 quận huyện, các tự viện và Tăng Ni, Phật tử… chúng ta sẽ có một đại hội thành công; từ nền tảng thành tựu có sẵn đó, đại hội sẽ hoạch định ra phương hướng hoạt động cho những Phật sự tương lai.

HT.Thích Thiện Tánh
Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM
Phó Thường trực BTC kiêm Trưởng Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX