.
.

Tu viện Xá Vệ, viên ngọc quý hiếm ở miền Tây, Hoa Kỳ


Từ năm 1977, trong suốt nhiều năm qua Ni sư Thubtien Chodron đã ước nguyện tạo ra một cộng đồng Phật giáo tại Hoa Kỳ. Với sự chứng minh, chúc phúc cát tường của đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều lời khuyến tấn của Chư tôn thiền đức tăng già của các truyền thống Phật giáo, Ni sư Thubtien Chodron đã chính thức thành lập Tu viện Xá Vệ (Sravasti) vào năm 2003.


Hạt giống Bồ đề chuẩn bị ươm mầm vào vườn hoa Bát Nhã vào năm 1993 tại Hội nghị Tăng già Phật giáo Phương Tây với đức Đạt Lai Lạt Ma. Nơi đây, Ni sư Thubtien Chodron và các vị tăng sĩ Phật giáo Phương Tây khác cùng công khai chia sẻ về những khó khăn mà họ phải đối mặt ở Phương Tây, nơi có rất ít hiểu biết và hỗ trợ cho các vị tăng, ni Phật giáo.

Vào cuối buổi thuyết trình của Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo, đức Đạt Lai Lạt Ma rất cảm động. Ngài nói với các vị tăng sĩ Phật giáo Phương Tây không chờ đợi người Tây Tạng cung cấp cho họ, nhưng phải đi trước và bắt đầu các tu viện của họ. Có một video ghi lại lịch sử cuộc họp của họ. Đây là một bước ngoặt cho Tỳ kheo ni Thubten Chodro và ước nguyện xây dựng một cộng đồng tăng sĩ Phật giáo.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với Ni sư Thubten Chodro hãy luôn tự tin làm các công việc hướng đến việc tạo ra một cộng đồng để chư tăng, ni ở Phương Tây có nơi cùng nhau tu học trong tình linh sơn pháp lữ, cùng cộng trú trong Lục hòa kỉnh pháp, không phải lo lắng về việc có được tứ sự cúng dường (món món vật dụng: y phục, sàng tọa, thuốc men).

Đồng tổ chức cuộc hội nghị Cuộc sống của Ni giới năm 2016, nơi mà các tu viện Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng đã dạy Tạng Luật Vinaya Pitaka cho các vị ni giới ở Phương Tây, cũng đã giúp ni giới để xem cộng đồng tu viện Phương Tây có thể hình thành như thế nào. Ni trưởng Thubten Chodro đã đệ trình một danh sách cho một tu viện trong tương lai dâng lên đức Đạt Lai Lạt Ma, và Ngài đã chọn “Tu viện Xá Vệ (Sravasti)”.

Sau khi chọn đất tại Missouri và Idaho để xây dựng Tu viện Xá Vệ (Sravasti), lần đầu tiên Ni trưởng Thubten Chodro nhìn thấy mảnh đất rộng 240 mẫu Anh gần Newport, Washington vào tháng 08 năm 2003. Trong vòng vài tháng, việc mua đất được thực hiện, Tỳ kheo ni Thubten Chodro chuyển đến Manjushri và Acala. Một số ni chúng, đệ tử của Ni trưởng Thubten Chodro từ Seattle, nơi đã từng là cố vấn tinh thần cho tổ chức Hữu nghị trong 10 năm, đã thành lập tổ chức Hữu nghị tình cộng đồng pháp lữ của Tu viện Xá Vệ để hỗ trợ phát triển cho Abbey.

Ni trưởng Thubten Chodro đã đưa ra các nguyên tắc chính để hướng khóa học của Tu viện Xá Vệ cho cư dân để phát triển tâm từ bi của một tu sĩ. Trong nhiều cuộc họp, Tu viện Xá Vệ đã đưa ra các hệ điều hành để chuẩn bị tiến hành. Nhiều thành viên cốt lõi cuối cùng cũng chuyển đến Tu viện Xá Vệ. Một số người đã xuất gia dự vào hàng Thích tử Như Lai và dành trọn đời để phát triển trong việc truyền bá Chính pháp Phật đà ở Phương Tây.

Trải qua nhiều năm, cộng đồng Tu viện Xá Vệ (Sravasti) ngày càng phát triển và có nhu cầu phải xây dựng nhiều tòa nhà hơn để đủ sức dung chứa số lượng ngày càng tăng của cư dân và du khách thập phương hành hương.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Tu viện Xá Vệ (Sravasti) 2003-2013, nơi đây đã có nhà bếp phục vụ ẩm thực, nhiều phòng tiếp khách và gần đây đã xây dựng Bảo tàng Tara, sẽ đóng vai trò tô điểm thêm cho tương lai phát triển của Tu viện Xá Vệ (Sravasti).

Tu viện Xá Vệ (Sravasti) là viên ngọc quý hiếm ở miền Tây. Đây là tu viện Phật giáo nơi tu học lý tưởng của Chư tăng ni và phật tử, cùng nhau tu tập trong tinh thần hòa hợp. Tu viện Xá Vệ (Sravasti), một cơ sở tự viện Phật giáo Hoa Kỳ vừa thông báo khóa học về Phật học thường niên dành cho người trẻ (từ 18 đến 29 tuổi) diễn ra từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 06 năm 2017 vừa qua.

Khóa học ngắn ngày sẽ cung ứng các kiến thức và hiểu biết liên quan đến các giá trị cơ bản của đạo Phật về tinh thần sống giản đơn, sự thánh thiện và từ bi tâm. Các hoạt động hàng ngày trong khóa học bao gồm huớng dẫn và thực hành thiền tập, giảng dạy các kiến thức Phật học gồm nhiều truyền thống khác nhau, thảo luận nhóm nhỏ và hoạt động ngoài trời ở khuôn viên trong Tu viện Xá Vệ (Sravasti).

Tu viện Xá Vệ (Sravasti) luôn nhiệt tâm hỗ trợ cộng đồng tăng lữ và đã trở thành nơi tu học lý tưởng với những giáo lý cổ đại của đức Phật đã tu luyện hòa bình trong tâm thức của người dân, du khách và thế giới. Tu viện Xá Vệ (Sravasti) hiện tại và tương lai sẽ luôn cố gắng giữ gìn và phát huy ánh đạo vàng từ bi trí tuệ qua các truyền thống giáo lý của Phật giáo một cách thuần túy, bám sâu vào gốc rễ của phương Tây, chia sẻ với những người khác, xây dựng một tăng đoàn thật hùng dũng, để phục vụ chúng sinh.

Ni trưởng Thubten Chodron trở thành vị nữ tu sĩ Phật Giáo kể từ năm 1977. Lớn lên tại Los Angeles, Ni trưởng tốt nghiệp với bằng danh dự trong ngành lịch sử từ Đại học UCLA và tốt nghiệp ngành giáo dục tại Đại học USC. Sau nhiều năm nghiên cứu và dạy Phật học tại châu Á, châu Âu, và Hoa Kỳ, Ni trưởng trở thành người khai sơn và trụ trì Tu viện Sravasti Abbey tại tiểu bang Washington.

Là người truyền bá những lý giải cụ thể về cách áp dụng giáo lý Phật đà vào đời sống hằng ngày, Ni trưởng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất như: “Buddhism for Beginners” (Phật giáo cho người sơ cơ). Ni trưởng là người hiệu đính tác phẩm “Insight into Emptiness” (Quán chiếu vào Không tánh) của Khensur Jampa Tegchok.

Vân Tuyền  (Nguồn: Sravasti Abbey)