.
.

TP.HCM: Chùa Candaransi tổ chức lễ dâng y Kathina


Ngày 22-10, chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM) đã tổ chức lễ dâng y Kathina nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ của chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer.


vg (2).jpgHT.Danh Lung có thời pháp chia sẻ về ý nghĩa của lễ dâng y

Tại buổi lễ, HT.Danh Lung, trụ trì chùa đã có thời pháp thoại cho Phật tử, nói về ý nghĩa của lễ dâng y Kathina lên chư Tăng sau khi kết thúc 3 tháng an cư, là dịp để vun bồi phước đức.

Sau đó, toàn thể Phật tử nhiễu y ca-sa 3 vòng xung quanh chánh điện, rồi tập trung tại chánh điện chùa dâng lời tác bạch cúng dường.

Trong buổi lễ, chư Tăng an cư tại chùa đã đọc tuyên ngôn Tăng sự giao y cho HT.Danh Lung – trụ trì chùa, được chư Tăng an cư bầu là người xứng đáng nhất được thọ trì y Kathina trong mùa an cư năm nay.

Sau buổi lễ, chư Tăng đã tổ chức khóa lễ cầu an cho gia đình các Phật tử tham dự.

vg (5).jpgPhật tử thành kính đội y và tứ vật dụng nhiễu Phật quanh chánh điện 3 vòng

vg (9).jpgNghi thức dâng y cho chư Tăng theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer

vg (10).jpgChư Tăng tác pháp đề cử vị xưng đáng được nhận y Kathina

vg (11).jpgTrụ trì chùa được chư Tăng an cư bầu là người xứng đáng nhất được thọ trì y Kathina

vg (3).jpgĐông đảo Phật tử tới chùa trong dịp lễ với lòng thành hướng về Tam bảo

Vũ Giang