.
.

TƯGH thông báo treo cờ chào mừng Đại hội lần VIII


Hôm qua, 11-11, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã ra thông báo số 304/TB/HĐTS về việc treo cờ và biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc Lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022).


Thông báo gởi đến  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 500/NQ.HĐTS ngày 31-12-2016 Hội nghị kỳ V, khóa VII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Căn cứ công văn số 1025/BTG-CP ngày 8-9-2017 của Ban Tôn gáo Chính phủ về việc cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 19 đến 22-11-2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Để chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc Lần thứ VIII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố treo cờ và biểu ngữ tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, thành phố và Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo nội dung: Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022).

Ph.V