.
.

TP.HCM: Trọng thể khai mạc Đại Giới đàn Trí Đức Pl:5559 – Dl:2015


Quang lâm chứng buổi lễ có sự tham dự của: HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Hiển Pháp, HT.Thích Giác Nhường – đồng  Phó pháp chủ HĐCM, HT.Thích Hiển Tu – Phó Thư Ký HĐCM, HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường – đồng Thành viên thường trực HĐCM, HT.Thích Trí Quảng – Phó chủ tịch HĐTS – Trưởng BTS PG TP.HCM – Trưởng ban tổ chức, HT.Thích Thiện Pháp – Phó chủ tịch TT HĐTS, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm – đồng Phó chủ tịch HĐTS, cùng chư tôn Hòa thượng HĐCM, chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, BTS PG TP.HCM, 24 quận huyện đồng tham dự.

Cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm Hội trường

Phát biểu khai mạc buổi lễ HT.Thích Thiện Tánh nhấn mạnh: “Phật sự hàng đầu của Giáo hội là hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài, khai Giới đàn để trao truyền giới pháp cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp mãi hưng thịnh tồn tại trên thế giới này.Như chư Tổ có dạy “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Giới pháp khó thọ”, nay quý vị có đủ duyên lành nhiều đời, thọ thân tứ đại đầy đủ lục căn, có duyên lành xuất gia học Đạo, được Thầy Tổ các vị cho Thọ giới đủ duyên lên lộ trình tu nhân học Phật cầu giải thoát giác ngộ. Từ giời phút này, quý vị phải đem hết thân tâm thanh tịnh, một lòng hướng về cầu lãnh thọ giới pháp mà Hội đồng thập sư sẽ trao truyền cho quý vị tại Giới đàn này. Sau khí đắc Giới rồi, quý vị phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật như giữ gìn mạng sống của mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được vậy mới xứng danh là những trưởng tử của Đức Như Lai.”

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu Khai mạc buổi lễ

Theo báo cáo của Ban thư ký trình bày tại buổi lễ, Đại Giới Đàn Trí do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 1 đến ngày 6-11-2015 (nhằm ngày 20 đến 25-10-Ất Mùi) để đáp ứng nguyện vọng thọ giới của các Giới tử tại TP.HCM và một số tỉnh thành đang tu học tại Thành phố có nhu cầu thọ giới để tu học, hành đạo và trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội. Sau khi vượt qua kỳ thi Khảo thí ngày 28/11 vừa qua, đã có 1.009 Giới tử Tăng Ni trúng tuyển để Thọ giới và 500 Phật tử thọ Bồ tát Giới.

1.009 Giới tử Tăng Ni trang nghiêm và thanh tịnh lắng nghe Cung an chức sự Hội đồng Thập sư

Sau lễ khai mạc, toàn thể Giới tử sẽ vân tập về 8 Giới trường để Hội đồng thập sự trao truyền Giới Luật. Giới tử Tỳ-kheo tại giới trường chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân); Sa-di tại giới trường chùa Huê Nghiêm (Q.2); Tỳ-kheo-ni tại giới trường chùa Từ Nghiêm (Q.10); Thức-xoa-ma-na tại giới trường chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận); Sa-di-ni tại giới trường chùa Huê Lâm (Q.11). Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tại Giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang(Q.Thủ Đức); Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); Giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni Hệ phái Khất sĩ tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).
Đại Giới Đàn kỳ này, Ban tổ chức đã cung thỉnh:  Đàn Tỳ-kheo do HT.Thích Tắc An làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di do HT.Thích Như Niệm làm Hòa thượng đàn đầu; Đàn Tỳ-kheo-ni do NT.Thích Tịnh Danh làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Thức-xoa-ma-na do NT.Thích Tịnh Nguyện làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di-ni do NT.Thích Như Đức làm Hòa thượng đàn đầu. Đàn Tỳ-kheo Hệ phái Nam tông do HT.Thích Thiện Tâm làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di và tu nữ do HT.Thích Viên Minh làm Hòa thượng đàn đầu; Đàn Tỳ-kheo Hệ phái Khất sĩ do HT.Thích Giác Nhường làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Sa-di Hệ phái Khất sĩ do HT.Thích Giác Tường làm Hòa thượng đàn đầu; đàn Tỳ-kheo-ni, đàn Thức-xoa-ma-na, đàn Sa-di-ni Hệ phái Khất sĩ do NT.Thích Tràng Liên làm Hòa thượng đàn đầu.
Xin giới thiệu hình ảnh của lễ Khai mạc:


Ban nghi lễ thỉnh Sư


Tăng Ni phủ phục cung nghinh Hội đồng Thập sư


Chư tôn giáo phẩm niêm hương Lễ Tổ


Quan cảnh tại lễ khai mạc


TT.Thích Trí Chơn dẫn chương trình buổi lễ


Chư tôn Hòa thượng chứng minh

Chư tôn đức Thập sư Ni

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu khai mạc

HT.Thích Như Niệm cung tuyên tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Trí Đức


TT. Thích Thiện Quý báo cáo quá trình tổ chức Giới đàn

TT.Thích Đồng Văn báo cáo Giới tử tham dự thọ Giới


Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng


Cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni


Giới tử trang nghiêm phát nguyện thọ GIới

Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ sách tấn Giới tử

Đăng Huy