.
.

TP.HCM: Di dời tôn tượng “Phật Cô Đơn” để tiếp tục thi công


Sáng nay 23-10-2017, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN TP.HCM gồm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Như Tín – đồng Phó BTS cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đã đến khảo sát công trình xây dựng Bát Bửu Phật Đài.


Di doi tuong Phat Co Don (1).jpg
Chư tôn đức làm lễ trước khi di dời tượng Đức Phật

Tại khu vực tượng Đức Phật Thích Ca (tượng Phật Cô Đơn). HT.Thích Trí Quảng đã chủ trì lễ niêm hương, tụng kinh cầu nguyện trước khi di dời tôn tượng Phật Thích Ca và một số tôn tượng Phật và Bồ-tát khác, để giải phóng mặt bằng xây dựng theo kế hoạch.

Di doi tuong Phat Co Don (6a).jpg
Công nhân bắt đầu di dời tôn tượng “Phật Cô Đơn”

Theo tiến độ xây dựng hiện nay, một số phần diện tích trong khuôn viên xây dựng đã được san lấp cát, một phần sàn, cột của chánh điện đã đổ bê-tông giai đoạn đầu. Việc di dời tượng Phật để chuẩn bị cho việc làm móng và đổ bê-tông phần diện tích sàn tại vị trí sẽ tôn trí lại tôn tượng Đức Phật Bổn Sư.

Giác Ngộ online xin giới thiệu một số hình ảnh tại công trình xây dựng chùa Bát Bửu Phật Đài sáng nay. 

Di doi tuong Phat Co Don (3).jpg
Di doi tuong Phat Co Don (2).jpg
Di doi tuong Phat Co Don (4a).jpg
Di doi tuong Phat Co Don (4).jpg
Di doi tuong Phat Co Don (9).jpg
Di doi tuong Phat Co Don (8).jpg
Di doi tuong Phat Co Don (10).jpg
Di doi tuong Phat Co Don (6).jpg
Di doi tuong Phat Co Don (7).jpg
Bảo Toàn