.
.

Phụng thỉnh Linh mô giác linh NT. Như Ngộ hồi quy chùa Phổ Đức


Sáng hôm nay, ngày 05.09. Bính Thân (05.10.2016), vào lúc 4h30, Hòa thượng Thích Minh Thiện Trưởng Ban cố vấn – Ban tổ chức tang lễ cố Ni Trưởng Thích Như Ngộ cùng chư Tôn đức giáo phẩm đã thân lâm về Thiên Phước đồng hành chứng minh Lễ phụng thỉnh Linh mô Cố Ni trưởng lên đường về chùa Phổ Đức thăm lại mái chùa xưa.

Trước án tiền của Cố Ni trưởng, trong không gian trang nghiêm, thấm đượm tình đạo vị Linh sơn cốt nhục, tình ân sư cao cả của pháp quyến, Hòa thượng đã tiến hành các nghi thức dâng hương, lễ Phật và chú nguyện sái tịnh.

Sau những phần nghi thức, trong tiếng chuông trống trầm hùng, tiếng Niệm Phật của các Học Ni, toàn thể môn nhân pháp quyến cùng ni chúng đã trang nghiêm phụng thỉnh Linh mô, y bát … của Tôn sư về chùa Phổ Đức.

Khi sương mai còn đẫm ướt trên đầu cây ngọn cỏ, đoàn xe phụng thỉnh Linh mô Giác linh Ni trưởng lên đường theo trình tự: xe Phật đình, xe chư Tôn đức giáo phẩm, xe Linh mô, y bát, di ảnh v.v. của cố Ni trưởng, và theo sau là đoàn xe môn nhân pháp quyến.

Được sự giúp đỡ của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, nên đoàn xe thuận lợi tiến vào thành phố Mỹ Tho, đến chùa Phổ Đức vào lúc 6h.

Giữa hai hàng Ni chúng cung nghinh, trong tiếng Niệm Phật, chuông trống đồng vọng ngân xa, đoàn xe phụng nghinh dừng lại trước cổng chùa Phổ Đức và tiến vào sảnh đường hội trường chính. Hội trường được trang nghiêm vô cùng long trọng, trầm hương tỏa ngát khiến cho không gian càng thêm tình đạo vị.

Trong sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự tỉnh Tiền Giang; chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự tỉnh Long An, Ni sư Thích nữ Huệ Năng, trụ trì chùa Phổ Đức đã xúc động cung đối trước di ảnh Tôn sư kính dâng lời hoài niệm công đức một thời của bậc Thầy khả kính.

Chùa cũ còn đây công kiến tạo

Ni trường quang thịnh đức Tôn sư

Ân nặng một đời chưa đáp trọn

Phổ Đức từ nay vắng đạo từ

 Se thắt tâm tư dòng niệm tưởng

Nguyện Thầy Cực Lạc chứng Vô dư.

Sau nghi thức Hoài niệm, Ban nghi lễ đã cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm Tiền Giang, Long An, và môn nhân pháp quyến cung tiếp Linh mô Tôn sư lên chánh điện niêm hương, đảnh lễ Phật.

7h20, đoàn xe phụng nghinh Linh mô .. của Tôn sư trong sự hộ tống của đoàn xe chư Ni chùa Phổ Đức lại tiếp tục lên đường trở về chùa Thiên Phước và được chư Ni tại đây cung đón vô cùng trang trọng. Kết thúc cuộc hành trình về thăm quê cũ của Tôn sư vào lúc 8h10.

 

Tắc Phú, An Tường