.
.

Thanh Hóa: Tổng kết 15 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” giai đoạn (2001-2016)


Hội nghị do ĐĐ. Thích Tâm Đức – Ủy viên HĐTS TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và chư vị phó BTS GHPGVN tỉnh: ĐĐ. Thích Tâm Minh, ĐĐ. Thích Tâm Định- Ni Sư Thích Đàm Hòa, Ni Sư Thích Đàm Thành Bà Lê Thị Oanh – Phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của Ông Lê Bá Trình – Phó chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Ông Ngô Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh 114 vị đại biểu tiêu biểu là Ni trưởng, Đại đức, Tăng Ni, Cư sỹ, Phật tử đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng“Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”đại diện cho 156 vị Tăng Ni và 80.000 tín đồ Phật tử trong tỉnh đã về dự Hội nghị đông đủ. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh, Công an tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo UBND 19 huyện, thị, thành phố có sư trụ trì chùa, Thường trực MTTQ và Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương, đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

Tại hội nghị Bà Lê Thị Oanh – Phó chủ tịch MTTQ tỉnh đã đọc diễn văn khai mạc: “Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động từ tháng 5/1995 nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng. Cuộc vận động đã nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có chức sắc các tôn giáo. Hưởng ứng cuộc vận động này, phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  và Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động được Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh tổ chức thực hiện đến nay đã được 15 năm.”

Đại Đức Thích Tâm Đức đã báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu” trong Tăng Ni, Phật tử tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị cũng đã nghe một số báo cáo của các sư trụ trì về những kết quả làm được của một số chùa ở các địa phương. Hội nghị sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm những cách làm hay để tiếp tục nhân rộng điển hình xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu trong thời gian tới.

Ông Lê Bá Trình – Phó chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam và Ông Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã phát biểu ý kiến đánh giá cao BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, đã kế thừa và phát huy truyền thống: Nhập thế, đồng hành cùng dân tộc; xây dựng, củng cố và trang nghiêm Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; động viên Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động  “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”. Tích cực động viên, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, gia đình Phật tử xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hiện việc cưới, tang, lễ, tết…. văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, bài trừ mê tín dị đoan, cùng nhân dân xây dựng an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của từng địa phương và của tỉnh. Đại bộ phận Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, chăm lo xây dựng cộng đồng, sống tốt đời đẹp đạo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Cơ sở thờ tự được xây dựng, sửa chữa, trùng tu nâng cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân và Giáo hội.

Với những kết quả đạt được trong 15 năm phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”, MTTQ và các ban, ngành trong tỉnh mong muốn các vị Tăng Ni, Phật tử – những  người con Phật chân chính phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lấy việc tinh tiến tu hành phục vụ chúng sinh, phục vụ Tổ quốc, tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, bằng những hành động cụ thể làm cho gia trị đạo đức của Đức Phật ngày càng tỏa sáng trong cuộc sống nhân gian. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”để phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”trong Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa ngày cảng nở hoa kết trái, góp phần cùng đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Ban Trị sự Phật giáo xứng đáng là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh hóa trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xứng đáng là thành tố tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 1
Văng nghệ chào mừnghoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 2hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 3hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 4hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 8hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 9hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 10hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 13hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 14
Ông Nguyễn Trọng Thúy – Chánh văn phòng UBMTTQ tỉnh thông qua chương trìnhhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 15
ĐĐ. Thích Tâm Chính – Chánh thư kí BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa điều hành chào cờhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 16
Niệm Phật cầu gia hộhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 17hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 18hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 19
Quốc ca – Đạo cahoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 20hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 21hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 22
ĐĐ. Thích Tâm Định – Phó BTS GHPGVn tỉnh Thanh Hóahoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 32
Bà Lê Thị Oanh – Phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh đọc diễn văn khai mạchoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 23hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 24
Quang cảnh hội nghịhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 25hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 31
ĐĐ. Thích Tâm Minh – Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đọc tham luậnhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 27
ĐĐ. Thích Tâm Chính – Chánh thư kí BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đọc tham luậnhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 28hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 29
Ni Sư Thích Đàm Hòa – Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đọc tham luậnhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 33
Ông Lê Bá Trình – Phó chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam phát biểu ý kiếnhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 34
UB TW MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừnghoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 35
HĐTS GHPGVN tặng hoa chúc mừnghoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 36
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã phát biểu ý kiếnhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 37
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hó tặng hoa chúc mừnghoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 38
Bà Lê Thị Huyền – phó chủ tịch MTTQ tỉnh công bố quyết định khen thưởnghoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 39
Các tập thể nhận bằng khen của chủ tịch tỉnh Thanh Hóahoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 40
Các cá nhân nhận bằng khen của chủ tịch tỉnh Thanh Hóahoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 41
Các tập thể nhận bằng khen của UB MTTQ tỉnh Thanh Hóahoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 42
Các cá nhân nhận bằng khen của UB MTTQ tỉnh Thanh Hóahoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 43
Các cá nhân nhận bằng khen của UB MTTQ tỉnh Thanh Hóahoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 44
ĐĐ. Thích Tâm Đức bế mạc hội nghịhoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 45
Hồi Hướng

hoi nghi 15 nam chua canh tinh tien 30
Chụp ảnh lưu niệm

PG Thanh Hóa