.
.

Thái Bình: Phật tử về chùa Phúc Hậu quy y Tam Bảo


Nhận lời thỉnh cầu của SC.Thích Đàm Đăng, UV Phân ban Ni giới tỉnh, trụ trì chùa Phúc Hậu (thôn Vải, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà), sáng ngày 26/01/2016 (nhằm ngày 17/12/Ất Mùi), TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS TƯGH, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh đã quang lâm đạo tràng chùa làm lễ quy y Tam Bảo cho gần 100 thiện tín địa phương.
Thượng tọa đã có đôi điều chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của việc đi chùa. Với đại bộ phận người dân làng quê, chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh nhưng nhiều người chưa hiểu được đến chùa lễ Phật, tụng kinh có lợi ích gì mà chỉ nhằm van xin, cầu lạy. Chúng ta cần học hỏi giáo lý, kinh điển, tìm hiểu cuộc đời đức Phật để nhận ra bản chất của cuộc đời là vô thường, khổ đau, đặt ra câu hỏi “Chết đi về đâu?”. Từ đó mỗi người cần hướng đến tu tập tâm linh, bỏ ác làm lành, gieo trồng phước đức, để đời sống an lạc, hạnh phúc, ngày sau sinh về cõi lành.
Tiếp đó, Thượng tọa đã có thời pháp về tam quy và ngũ giới và làm lễ truyền quy giới cho các thiện nam, tín nữ Phật tử.  Qúy vị hôm nay chính thức là Phật tử rồi, vì vậy cần nên nương tựa Tam Bảo để tu tập tâm linh, giữ gìn năm giới, ăn chay, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện và nên tin sâu, hành trì pháp môn niệm Phật để mỗi người có đời sống thăng hoa, hướng thiện, hết đời này được về cõi Cực Lạc, Thượng tọa nhắn nhủ thêm. Dịp này, Thượng tọa đã gửi tặng mỗi Phật tử một DVD pháp bảo “Hoa đăng vía Phật Di Đà chùa Từ Xuyên năm Ất Mùi” và “lịch tu học chùa Từ Xuyên năm Bính Thân – 2016”.       
Xin giới thiệu chùm ảnh:

Qúy thiện tín hoan hỷ về dự lễ


Thượng tọa giới sư giáo giới