.
.

Thái Bình: Lễ chung thất cố ĐĐ.Thích Trí Tuệ


Do bệnh duyên, Đại Đức đã thu thần viên tịch vào lúc 03 giờ 40, ngày 04 tháng 11 năm 2015 (nhằm ngày 23 tháng 09 năm Ất Mùi) tại chùa Thiên Qúy, thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trụ thế: 40 năm, hạ lạp: 17 năm.
Để tưởng niệm và cầu nguyện Giác linh cố Đại Đức sinh về cõi Tịnh, sáng ngày 16/12/2015 (nhằm ngày 06/11/Ất Mùi), BTS GHPGVN tỉnh, huyện Đông Hưng cùng môn đồ pháp quyến tổ đình Trừng Mại, tại chùa Thiên Qúy, thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ chung thất cố Đại Đức Thích Trí Tuệ.
Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự và cầu nguyện của: HT.Thích Thanh Dục, UV Thường trực HĐCM TƯGH, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Trí Tịnh, thành viên HĐCM, Viện chủ Tổ đình Linh Phong; TT.Thích Thanh Định, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình; TT.Thích Thanh Trừng, trụ trì Tổ đình Trừng Mại, cùng chư tôn đức Tăng, ni BTS PG tỉnh, huyện, trụ trì các chùa, tự viện trong tỉnh và huyện Đông Hưng. Môn đồ hiếu quyến cùng đông đảo Phật tử đã thành kính tưởng niệm cầu nguyện Giác linh Đại Đức cao đăng Phật quốc.
Sau khi hứa khả lời cầu thỉnh của pháp quyến, chư tôn đức đã quang lâm đạo tràng, tuyên bình văn, giảng kinh A Di Đà do HT.Thích Trí Tịnh chủ trì. Chư tôn đức, Phật tử đã tụng niệm, hồi hướng Giác linh cố Đại Đức thượng phẩm thượng sinh.

Chắc Huynh quả mãn công viên
Nghiệp trần sớm sạch tây thiên lộ trình
Trách sao thiên tạo bất bình
Vô thường sớm định vãng sinh bất kỳ
Thôi đành vậy những gì tâm nguyện
Thầy sẽ làm yên chí thưa Huynh
Gia quyến còn đấng thân sinh
Anh em cốt nhục gia đình sẽ lo
Từ nay lỗi đạo Thầy trò
Đạo tràng tứ chúng môn đồ sầu bi
Thiên Quý vắng bóng trụ trì
Tổ Đình nay cũng thiếu đi một người
Phương châm tốt đạo đẹp đời
Thôi đành gác lại về nơi vĩnh hằng
Công duyên so sánh chi bằng
Đôi lời cảm niệm hương đăng nguyện cầu
Giác linh Huynh chứng mấy câu
Đôi lời mộc mạc khấu đầu tiễn chân.

Nam mô Năng Nhân Giáo Chủ – Cực Lạc Tịnh Bang – A Di Đà Như Lai.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát thùy từ mẫn niệm.
Nam Mô Thiên Quang bảo tháp ma ha Tỷ Khiêu giới Phạm tộc tính húy Thích Trí Tuệ đạo hiệu Pháp Chính – Thiền tọa hạ.
Đại Đức Thích Thanh Dương cảm tác!

Xin giới thiệu chùm ảnh:


 

Tin, ảnh: Thích Thanh Dương