.
.

Tăng Ni Phật giáo Ninh Hòa bố-tát cuối năm


Về dự lễ và chứng minh có HT.Thích Ngộ Tánh, phó BTS PG tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng BTS PG Ninh Hòa; HT.Thích Ngộ Tịnh, Phó BTS PG Ninh Hòa; HT.Thích Trừng Giác, viện chủ chùa Linh Phong cùng chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh thất, Niệm Phật đường và đông đảo Phật tử trong thị xã.

Tại buổi lễ, HT.Thích Ngộ Tánh mong mỏi Tăng Ni luôn đề cao lý tưởng tu học và hành đạo giác ngộ giải thoát, bằng việc kiểm thúc thân tâm, trao dồi giới đức; tứ chúng cần đồng tâm hiệp lực để xây dựng nền đạo đức văn hóa Phật giáo có ảnh hưởng lợi ích sâu rộng trong xã hội. Làm sao để việc tu đạo, học Phật của mọi người ngày càng được phổ cập với lộ trình hoằng pháp cụ thể, thiết thực, dù rằng Phật giáo đang đứng trước những thời cơ và thách thức phải vượt qua.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa, Tăng Ni đã duy trì được truyền thống chia xẻ, đoàn kết trong tu học qua các đợt Bố tát định kỳ, được tổ chức mỗi nửa tháng một lần tại các chùa Đức Hòa (Văn phòng Ban trị sự) dành cho chư Tăng và chùa An Lạc dành cho chư Ni. Ngoài ra, chư Tôn đức Tăng Ni còn chung tay gánh vác các Phật sự chung của PG thị xã như tổ chức các chương trình Từ thiện, giáo dục chư Tăng Ni, hướng dẫn đạo tràng tu học, mời các giảng sư giảng dạy giáo lý cho các hàng Phật tử…và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Nhân dịp này, Phật tử Lê Văn Chánh (Tp Nha Trang), Phật tử Quảng Ấn và một số Phật tử chùa Đức Hòa đã phát tâm cúng dường quà tết gồm hương trầm, mì gói, dầu ăn cho 85 chùa trong thị xã.

Kết thúc lễ Bố tát cuối năm, thay lời BTS  Phật giáo thị xã, HT. Thích Trừng Giác cầu chúc Tăng Ni luôn nổ lực hành trì giới luật của Phật dạy, tinh tấn vun bồi đạo hạnh và khai mở trí tuệ, xứng đáng là người đệ tử Phật với sứ mệnh duy trì mạng mạch Phật pháp được phát triển vững chắc.