.
.

TT-Huế: Bế mạc Đại giới đàn Giác Phong


Đại giới đàn Giác Phong PL.2559 được sự chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Trí Quang.

1.jpg
Nhị vị dẫn thỉnh tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đương vi Hòa thượng Đường đầu, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni, Ban Kiến đàn, chư Tăng Ni trong các trú xứ; với sự tham dự của hơn 1.000 giới tử xuất gia, tại gia và đông đảo Phật tử các giới.

Mở đầu buổi lễ là lời cảm niệm của tân Tỳ-kheo Quảng Tấn – Thích Minh Đạo (trú xứ Diệu Đế quốc tự), thủ Sa-di. Vị Tăng trẻ bày tỏ niềm sung sướng khi được chính thức được đứng vào hàng ngũ đệ tử xuất gia mà bấy lâu nay hằng ao ước; đồng thời thay mặt tất cả giới tử được thọ giới trong Đại giới đàn kỳ này tha thiết phát nguyện: “Chúng con xin phát nguyện rộng lớn – tiếp tục nỗ lực học tập những giới pháp đã được lãnh thọ, khắc ghi những lời giáo huấn của quý ngài, để trau dồi đạo hạnh, xứng đáng là đệ tử của Đức Phật với sứ mạng thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, ngõ hầu báo đáp bốn ân nặng trong muôn một”. 

2.jpg
HT.Thích Chơn Hương – Giáo thọ 2 hướng dẫn giới tử tấn đàn Tỷ-kheo

3.jpg
HT.Thích Đức Phương – Đường đầu Hòa thượng

4.jpg
Giới tử lãnh thọ Giới pháp

Trước đó, vào lúc 5g30 ngày 2-3, nhị vị Hòa thượng dẫn thỉnh tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện tổ đình Báo Quốc bắt đầu tấn đàn. 

Các vị phát tâm thọ Tỷ-kheo giới với tâm thanh tịnh phụng thỉnh chư vị Hòa thượng Tam sư Thất chứng truyền trao giới pháp nương theo Hòa thượng, thượng Nguyên hạ Thanh hiệu Đức Phương. Hòa thượng Giáo thọ vấn già nạn các vị thọ Tỷ-kheo giới trước khi trình Đại Tăng truyền trao Giới pháp. 

Giới tử được truyền giới đầu tiên lúc 6g31 và giới tử đắc giới cuối cùng lúc 10g35. Sau khi truyền giới, Hòa thượng Yết-ma trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ, đẩy lọc nước đến các tân Tỷ-kheo.

5.jpg
Ni trưởng Đường đầu

6.jpg
Sư trưởng Thích nữ Như Minh vấn già nạn giới tử Ni

Tại Diệu Đức Ni viện, đúng 7g, Hội đồng Thập sư Ni tấn đàn truyền Tỷ-kheo-ni giới cho 47 giới tử. Sau đó, vào lúc 10g, giới tử Tỷ-kheo-ni trở về tổ đình Báo Quốc cầu thọ chánh pháp Yết-ma với Đại Tăng truyền trao Giới pháp. Đại Tăng hoan hỷ giáo huấn truyền trao tấn đàn Tỷ-kheo-ni vào lúc 11g15.

Buổi chiều, lúc 14g diễn ra lễ truyền giới tại gia Thập thiện, truyền giới cho các giới tử phát tâm thọ xuất gia Bồ-tát giới và tại gia Bồ-tát giới.

Trong không khí trang nghiêm, trầm hương quyện tỏa, đối trước Tam bảo, chư giới tử phát tâm nhiên hương cúng dường trước sự chứng minh của Hội đồng Thập sư cùng hiện tiền Tăng-già.

7.jpg
Giới tử đắc giới đảnh lễ Giới sư truyền trao Giới pháp

8.jpg
Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê trao bình bát

9.jpg
Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê truyền trao tam y đến các giới tử

Sau ba ngày tổ chức, Đại giới đàn Giác Phong đã thập phần viên mãn, Ban Kiến đàn nhất tâm lễ tạ Giới sư, chư giới tử đảnh lễ niệm ân đến Ban Kiến đàn.

Tại buổi lễ bế mạc, HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Kiến đàn tuyên đọc diễn văn bế mạc. Hòa thượng nêu rõ Đại giới đàn Giác Phong được tổ chức để ghi nhớ bậc Lão Tổ khai sơn tổ đình Báo Quốc với sứ mạng hoằng dương chánh pháp. Đồng thời cũng là ngày tưởng niệm 32 năm cố HT.Thích Trí Thủ, vị Chủ tịch đầu tiên của HĐTS GHPGVN viên tịch. 

“Nay các giới tử đắc Giới ngay trong ngày cố Trưởng lão Hòa thượng viên tịch – trở thành những sứ giả của Như Lai, góp phần xương minh Phật pháp, nay sở nguyện đã viên thành. Các vị đã đón nhận được từ quý ngài những lời dạy bảo ân cần, phải nỗ lực tiến tu trên con đường giải thoát” – Hòa thượng nhắn nhủ.

Cuối ngày, Ban Kiến đàn cùng các giới tử lễ tạ Giới sư, đăng đàn chẩn tế tạ pháp hoàn mãn. 

10.jpg
Giới tử đắc giới

12.jpg
Hội đồng Thập sư Ni đảnh lễ cầu Đại Tăng truyền trao Giới pháp

13.jpg
Chư vị Hội đồng Thập sư thân lâm Giới trường

14.jpg

15.jpg
Hòa thượng Đường đầu niêm hương bạch Phật 

16.jpg

17.jpg
Tỷ-kheo-ni thọ nhận y bát

30.jpg

32.jpg
Nhiên hương cúng dường

18.jpg
Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường truyền trao Thập thiện Bồ-tát giới

19.jpg
Tại gia thọ nhận Thập thiện Bồ-tát giới

21.jpg

22.jpg
Tân Tỷ-kheo Thích Minh Đạo dâng lời cảm niệm

23.jpg
Toàn cảnh lễ bế mạc

24.jpg

26.jpg
Hòa thượng Đường đầu trao quà thủ vĩ Tỷ-kheo-ni Thích nữ Tuệ An

27.jpg
Hòa thượng Chánh chủ đàn trao quà đến tân Tỷ-kheo đạt kết quả cao 

28.jpg
Chư tôn đức Ni

29.jpg
HT.Thích Khế Chơn tuyên đọc diễn văn bế mạc

25.jpg
Các giới tử tại lễ bế mạc

 

Quảng Điền