.
.

Thái Nguyên: Trường hạ chùa Phù Liễn tạ pháp an cư PL 2560- DL 2016


Sáng nay, ngày 8 tháng 8 năm Bính thân (8/9/2016) Trường hạ chùa Phù Liễn TP Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ tạ pháp khóa an cư- 2016.

Tham dự có TT Thích Nguyên Thành UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Chánh Duy na hạ trường; Đ Đ Thích Đạo Quảng phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đ Đ Thích Thanh Thắng phó BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; cùng chư Tôn đức Tăng ni hành giả an cư tại hạ trường chùa Phù Liễn.

Chính quyền có bà Nguyễn Thị Mạnh Anh phó Giám đốc Sở NV, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên; ông Đăng Văn Khoa phó GĐ Công an tỉnh Thái Nguyên; bà Nguyễn Thị Linh Sa, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên; cùng các ông bà đại diện các ban, ngành đồng tới tham dự.

Phúc điền thù thắng của nhân thiên

Tam học luân tu xứng bậc hiền

Ba tháng an cư nay viên mãn

Mừng ngày tạ pháp, hạ chu viên.

Trải qua ba tháng an cư, chín tuần tu tập, thực hành tam vô lậu học, diễn khai vô thượng pháp bảo, cầu nguyện quốc thái dân an thế giới hòa bình nhân dân an lạc.

Có thể nói, truyền thống an cư là truyền thống cao quý tốt đẹp ngàn đời của Phật giáo, ngày nay chư Tăng ni thực hiện pháp chế an cư là thừa hành di ngôn của đấng Từ Phụ, ngày đêm sáu thời tụng niệm, tịnh tu tam vô lậu học đúng với tinh thần “ Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”.

Sớm hôm chuông mõ chuyên cần

Vâng lời Phật dạy chuyển dần tham sân

An cư thúc liễm thân tâm

Những mong báo đáp bốn ân sâu dày.

Xin chia sẻ một số hình ảnh của buổ lễ:

_dsc9202-copy _dsc9204-copy _dsc9207-copy _dsc9208-copy _dsc9209-copy _dsc9210-copy _dsc9212-copy _dsc9213-copy _dsc9215-copy _dsc9216-copy _dsc9218-copy _dsc9219-copy _dsc9223-copy _dsc9224-copy _dsc9226-copy _dsc9227-copy _dsc9228-copy _dsc9229-copy _dsc9230-copy _dsc9232-copy _dsc9234-copy _dsc9236-copy _dsc9237-copy _dsc9238-copy _dsc9239-copy _dsc9241-copy _dsc9244-copy _dsc9246-copy _dsc9247-copy _dsc9248-copy _dsc9249-copy _dsc9250-copy _dsc9251-copy _dsc9253-copy _dsc9254-copy _dsc9256-copy _dsc9257-copy _dsc9260-copy 20160908_083808-copy 20160908_093336-copy 20160908_093730-copy

Thập Bát Công