.
.

Phật tử cả nước hân hoan đón Lễ Phật thành đạo


Đại lễ Phật thành đạo nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội cây Bồ Đề sau 49 ngày Thiền định. Từ đó, Đức Phật bắt đầu đi giáo hóa và hình thành nên đạo Phật như ngày nay. Đại lễ Phật thành đạo được tổ chức thường niên tại chùa Phật Quang vào các ngày 6-8/12 Âm lịch.

Hơn 3 vạn Phật tử từ 50 đạo tràng, chúng thanh niên trên toàn quốc đã về quy tụ tại Đại lễ Phật thành đạo năm nay. Với những chương trình hoạt động mang đầy ý nghĩa lớn để đón mừng Đại lễ Phật Thành Đạo như: thuyết giảng, Tọa thiền, Dâng hoa kính Phật, Văn nghệ…. đã làm cho hàng ngàn Phật tử tham dự tràn đây niềm an lạc và phước tâm tăng trưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại lễ Phật thành đạo tại chùa Phật Quang:
 

img 3128
Trọng Phú