.
.

PG Đồng Tháp: Triển Khai Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt 2016


Chủ tọa TT. Thích Chơn Minh Uv. HĐTS – Phó Trưởng Ban Thường Trực BTS. GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, TT. Thích Thiện Năng Phó Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn đức trong Ban tổ chức Đại Giới Đàn về tham dự.
Thượng Tọa chủ tọa đã triển khai một số điểm về việc tổ chức Đại Giới Đàn năm nay được Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp cho Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại Giới Đàn vào 4 ngày (từ mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 3 năm Bính Thân) địa điểm Chùa Phước Hưng và Chùa Phước Huệ (Tp. Sa Đéc).
Ban tổ chức đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Huệ Uv. HĐTS – Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Đồng Tháp làm Hòa Thượng Đàn Đầu của Đại Giới Đàn (Tăng); Ni Trưởng TN Như Ngọc nguyên Uv. HĐTS – Phó Ban TT BTS. Phật Giáo Đồng Tháp làm Hòa Thượng Đàn Đầu (Ni).
Phiên hợp cũng nêu danh sách Chư tôn đức trong Ban tổ chức, và cũng được Chư tôn đức ý kiến về nhiều mặt như: sẽ thi trắc nghiệm và khảo hoạch trực tiếp đối với từng Giới tử nội dung kiểm tra do Ban giám hiệu Trường TCPH soạn….
Phiên hợp đã thống nhất về Ban tổ chức, Thư ký,.v.v… và Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Thông (Tp. HCM) Tuyên luật sự vào ngày tối mùng 06/3 Bính Thân, và tổ chức cho Phật tử thọ giới Bồ tát; Tấn hương đối với Chư Tăng ni phát tâm vào tối ngày mùng 8/3/ Bính Thân.
Được biếc Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt Năm 2016 tại Tỉnh Đồng Tháp sẽ chính thức Khai Mạc vào ngày mùng 7/3/ Bính Thân (nhằm 13/4/2016).

Huệ Nghiêm