.
.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại tỉnh Thái Nguyên  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sau đó, Hòa thượng đã có thời pháp thoại chia sẻ cùng đại chúng những nét son, dấu ấn lịch sử của sự du nhập, tồn tại và phát triển của Phật giáo trong lòng dân tộc Việt Nam, đồng thời ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh nhà trong suốt 10 năm qua. Cuối cùng, Hòa thượng mong rằng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà hãy tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, nỗ lực vì sự nghiệp Hoằng pháp độ sinh, cùng nhân dân Phật tử đưa Phật giáo tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển mạnh mẽ.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chùa Bằng