.
.

Cà Mau: BTS – Phân Ban Ni giới đồng cáo phó


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH CÀ MAU

Số: 12/CP-BTS

Cà Mau ngày, 09 tháng 02 năm 2016

CÁO PHÓ

–    Thường Trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Cà Mau.

–    Phân ban Ni giới PG tỉnh Cà Mau.

–    Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU TÍN

–    Cố vấn Phân ban Ni giới Phật Giáo tỉnh Cà Mau.

–    Nguyên phó Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Cà Mau. 

–   Trụ trì Quan Âm Phật Tự, Xã Hòa Thành, T.Phố Cà Mau.
Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 04 giờ 15 phút sáng, ngày 09/02/2016 nhằm ngày mùng 2 tháng giêng, năm Bính Thân, tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (chùa Phật Tổ) F.4 T.Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

                                    * Trụ thế:  98 năm

                                    * Hạ lạp:   78 năm       

–  Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 15 giờ, ngày 09/2/2016 nhằm ngày mùng 02 tháng giêng, năm Bính Thân.

–  Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ cùng ngày

–  Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (chùa Phật Tổ) F.4 T.Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

–  Lễ tưởng niệm vào lúc 6 giờ sáng ngày 13/2/2016 nhằm ngày mùng 06 tháng giêng, năm Bính Thân; sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng nhập Bảo Tháp lúc 11 giờ tại Bổn Tự xã Hòa Thành, T.Phố Cà Mau.
                Nay Cáo Phó

 

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ PG TỈNH CÀ MAU

            PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH CÀ MAU

CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN ĐỒNG KÍNH BÁO

                         TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

                        TT THÍCH HUỆ THÀNH

 

Chư Tôn đức Ni cữ hành Lễ nhập Kim Quang cố Ni Trưởng
Chư Tôn đức Ni cữ hành Lễ nhập Kim Quang cố Ni Trưởng
Chư Tôn đức Ni cữ hành Lễ nhập Kim Quang cố Ni Trưởng

 

 

Chư Tôn thiền đức BTS trong giờ phút cử hành lễ nhập Kim Quang cố Ni Trưởng
Môn đồ pháp quyến niệm hương Lễ Phát Tang

 

Tin, Ảnh: Như Thanh – Ban TTTT PG Cà Mau