.
.

Quảng Nam: Thượng tọa Thích Thông Trí viên tịchGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
 —————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
 
Quảng Nam, ngày 16 tháng 02 năm 2016
 

 

CÁO PHÓ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Điện Bàn
& Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 

CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG TRÍ

-Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Phó ban Hướng dẫn Phật tử (kiêm) Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Phó ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn.
-Phó trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Điện Bàn.
 -Trụ trì chùa Phước Long, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn
 
Sau một thời gian lâm bệnh, Thượng tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 16  tháng 02 năm 2016 (nhằm ngày mồng 9 tháng giêng  năm Bính Thân), tại chùa Phước Long, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trụ thế: 61 năm         Hạ lạp: 25  năm
-Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 17 giờ 00 ngày 16 tháng 02 năm 2016 (nhằm ngày mồng 9 tháng giêng năm Bính Thân).
-Kim quan được tôn trí tại chùa Phước Long, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
-Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 ngày 17 tháng 02  năm 2016 (ngày mồng 10 tháng giêng năm Bính Thân).
-Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2016 (ngày 12 tháng giêng năm Bính Thân), sau đó cung tiễn kim quan trà tỳ tại Đài Hỏa táng Đà Nẵng lúc 09 giờ tại Đài hỏa táng.
Nay Cáo Phó

 TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC KIÊM TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ 
(đã ký) 
Hòa thượng THÍCH HẠNH NIỆM