.
.

Quảng Nam: Phật giáo Quế Sơn bàn giao nhà Đại đoàn kết


Ngày 16-8-Bính Thân (16-9-2016), BTS GHPGVN huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam kết hợp với UBMTTQVN huyện, thị trấn Đông Phú và chùa Trung Sơn, đã bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Mai (xã Quế Minh) và gia đình ông Đặng Luyến (thị trấn Đông Phú), với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Theo ĐĐ.Thích Đồng An, Trưởng BTS PG huyện Quế Sơn, trụ trì chùa Trung Sơn, thị trấn Phú Đông cho biết, BTS PG huyện và chùa Trung Sơn thường xuyên kết hợp với các đoàn thể hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần về việc xóa nhà tạm, trên tinh thần tương thân tương ái, giúp bà con ổn định cuộc sống.

nha-dang-luyennha-nguyen-van-mai

PG Quế Sơn