.
.

Quảng Nam: Phật giáo Đại Lộc họp chuẩn bị nhân sự cho đại hội


Buổi họp có sự tham dự của chư tôn đức tăng ni thành viên BTS PG huyện Đại Lộc; chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện và quý phật tử đại diện 31 cơ sở trong toàn huyện.

ĐĐ.Thích Thắng Thiện, UV TT BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc, chủ trì cuộc họp phát biểu khai mạc.

Tại phiên họp, chư tôn đức thành viên BTS PG huyện, chư tôn đức tăng ni trụ trì và Ban hộ tự các cơ sở đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự BTS PG huyện Đại Lộc nhiệm kỳ mới gồm 19 thành viên. Danh sách nhân sự sẽ được trình lên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam thẩm tường và cho ý kiến trước khi gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của huyện.

Nhiều chương trình hoạt động Phật sự khác cũng đã được BTS PG huyện thống nhất thực hiện trong 6 tháng đầu năm như: tổ chức đạo tràng Bát quan trai tập trung vào ngày 11/3 tại chùa Bửu Hiệp; tổ chức khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên phật tử tại tổ đình Cổ Lâm; xây dựng nhà đại đoàn kết; mở lớp học giáo lý mỗi tháng 1 lần và thống nhất đề cử ĐĐ.Thích Thắng Thiện đại diện Phật giáo Đại Lộc ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ (2016-2021)…

 

Ban TTTT PG Đại Lộc