.
.

Quảng Nam: Chùa Quảng Hương phóng sanh đăng nhân ngày vía Quan Thế Âm


Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG TP.Tam Kỳ; Chư tôn đức trụ trì các chùa trong lân cận và đông đảo phật tử tham dự.
Sau nghi thức dâng hoa cúng dường, chư tôn đức đã niêm hương cầu nguyện, đốt nến từ bàn thờ Phật truyền trao cho phật tử. Hàng ngàn chiếc đèn hoa được thắp sáng và thả trên sông mang lại một không gian ấm cúng, thẩm mỹ, một giá trị tâm linh và niềm tin một thế giới hòa bình, những người con Phật được sống trong an lạc, thực hành theo hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm, mãi sống trong ánh từ quang của chư Phật.
Dịp này, chùa còn tổ chức trai đàn cầu siêu bạt độ chẩn tế, trai tăng cúng dường tại khu du lịch Bạch Vân.
 


 
Thanh Huyền – Xuân Sáng
Ban TTTTT PG Quảng Nam